Sorø Pendlerklub

4. oktober 2019 23:33
by rasmus
0 Kommentarer

Udkast til 2020 køreplan samt sporarbejde indtil 27. oktober

4. oktober 2019 23:33 by rasmus | 0 Kommentarer

Hej pendlere!

Udkast til 2020 køreplan

Vi har modtaget udkast til K20 køreplanen, som kan ses på https://www.dsb.dk/globalassets/pdf/koereplaner/intercity/k20/udkast-dsb-k20-pr04sep19.pdf. Ifølge køreplanen kører hvert andet IC tog via den nye Køge Bugt linje, dvs. standser ikke i Roskilde/Høje Taastrup og Valby. Med regionaltog er der dog stadig to afgange i timen mellem Sorø og Roskilde i dagtimer, vær dog opmærksom på at i aftentimerne kan det kræve skift i Ringsted, med mindre man tager IC toget. Vi er klar over at dette for rejsende mellem Sorø og Roskilde/Høje Taastrup/Valby er en reducering i forhold til nuværende køreplan, til gengæld får vi via Køge Bugt en hurtigere forbindelse til København med IC-tog. Vi har gennem hele forberedelsen til den nye forbindelse været i dialog med DSB for at sikre at der stadig er god forbindelse mellem Vestsjælland og Roskilde/Høje Taastrup, hvilket vi mener trods alt er tilfældet.

Det er sektion 50 fra side 40 i køreplansudkastet som indeholder togtrafikken mellem Odense og København, dvs. inkl regionaltogsafgange for Sorø.

Vi hører meget gerne tilbagemeldinger, som kan sendes til os på soroependlerklub@gmail.com

 

Sporarbejde indtil 27. oktober

Der er igen sporarbejde i forbindelse med tilslutningen af den nye Køge Bugt bane i Ringsted, hvilket betyder at der frem til den 27. oktober køres således:

 • InterCity stopper ekstra i Borup
 • InterCityLyn stopper ekstra i Ringsted, Sorø og Slagelse
 • PendlerLyn kører via Køge Nord, og betjener dermed ikke Høje Taastrup i perioden
 • Regionaltog til Ringsted og Slagelse kører ikke mellem Borup og Ringsted/Slagelse 

Det betyder, at du kan opleve længere rejsetid og færre tog

Som altid, brug https://www.rejseplanen.dk eller https://www.dinstation.dk til at se hvornår toget kører, der kan være ændringer! Yderligere information kan findes på DBSs hjemmeside under https://www.dsb.dk/trafikinformation/Sjaelland2019

 

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub
Mikkel og Jan

24. september 2019 13:31
by rasmus
0 Kommentarer

Tillæg for brug af metro når Cityringen åbner plus sporarbejde efterår 2019

24. september 2019 13:31 by rasmus | 0 Kommentarer

I forbindelse med forlig angående finansiering af Metro Cityringen blev det besluttet, at billetstrukturen omkring metroen skulle ændres. Denne ændring træder i kraft i forbindelse med åbningen af Metro Cityringen. Det betyder, at man som pendler fra Sorø vil blive opkrævet yderligere ca. 80 kr for 30 dage, såfremt metrotillæg ikke fravælges i forbindelse med køb af pendlerkort. Dette gælder ikke blot Metro Cityring men hele metronettet. Man kan læse meget mere på dinoffentligetransport.dk. Her oplyses det, at køb af pendlerkort inden åbningen af Cityringen stadig er gyldigt i metroen, men at tillæg fra næste fornyelse vælges til, såfremt man ønsker at benytte metroen ved brug af pendlerkort.

I løbet af efteråret skal Banedanmark fortsætte arbejdet med tilslutningen af Ny Bane ved Ringsted station. Det betyder, at du i flere perioder af både weekender og hverdage vil opleve længere rejsetid, at du skal med et andet tog end normalt eller ad en anden strækning end normalt. Ændringerne påvirker både rejser mellem Odense og København og mellem Nykøbing F og København. Arbejdet pågår for det meste i weekenderne samt i aften- og nattetimerne i perioden 20. september til 23. november. Desuden vil der også være sporarbejde i perioden 7. oktober til og med 27. oktober på hverdage! Det betyder at regionaltoget KBH – Slagelse ikke kører i denne periode, og derfor vil Ringsted, Sorø og Slagelse betjenes med Intercity Lyn! Se https://www.dsb.dk/trafikinformation/Sjaelland2019 og som altid: hold øje med Rejseplanen samt www.dinstation.dk (hvor du også kan se togsammensætningen).

Husk også, at man som rejsende på strækninger, som har været berørt af sporarbejde, kan søge om refundering af en måneds rejse med pendlerkort. Man kan søge om kompensationen på dsb.dk fra d. 1. oktober 2019 og i øvrigt få meget mere information om ordningen på samme side.

Mvh.

Mikkel og Jan, Sorø Pendlerklub

15. juli 2019 08:54
by rasmus
0 Kommentarer

Normal køreplan indtil 22. juli

15. juli 2019 08:54 by rasmus | 0 Kommentarer

Hej,

Der køres efter normal køreplan den kommende uge, indtil vi vender tilbage til sommerkøreplanen (som pga sporarbejder har ændrede tider) i næste uge fra den 22. juli, indtil 5. august.

Som altid denne sommer, husk for en sikkerheds skyld at checke rejseplanen.dk og dinstation.dk inden du begiver dig ud på rejse fra Sorø denne sommer, det er vist bedste råd vi kan give 🙂

Nyd sommeren ☀️

Mvh. Mikkel og Jan, Sorø Pendlerklub

26. juni 2019 21:42
by rasmus
0 Kommentarer

Forbindelser til København når Køge Bugt linjen åbner i 2020

26. juni 2019 21:42 by rasmus | 0 Kommentarer

Efter åbningen af den nye bane mod København over Køge Nord, har vi modtaget henvendelser fra specielt rejsende mellem Sorø/Vestsjælland og Roskilde/Høje Taastrup/Valby. Som det har været fremme i medierne, vil Køge Bugt forbindelsen medføre ændringer for togtrafikken via Roskilde.

Det vi indtil videre har kendskab til:

 • I køreplan 2020 (K20, fra 15.12.2019) vil IC fra Aarhus køre til København H over den nye bane
 • Der vil være korrespondance i Ringsted, hvor man skifter til toget fra Næstved, der kører via Roskilde/Høje Taastrup, hvilket vil betyde togskifte.

IC fra Esbjerg, samt regionaltoget fra Slagelse, vil køre via Roskilde/Høje Taastrup. Dvs. så vidt vi er orienteret, vil der fremover være 3 direkte (uden skift) forbindelser i timen mellem Sorø og København i dagtimerne, hvoraf to via Roskilde.

Vi er i løbende dialog med DSB, og gør vores indflydelse gældende hvor vi kan, for at opnå så gode forbindelser til hovedstadsområdet som muligt.

Mvh. Sorø Pendlerklub

26. juni 2019 21:39
by rasmus
0 Kommentarer

Husk sommerkøreplan fra 1. juli 2019

26. juni 2019 21:39 by rasmus | 0 Kommentarer

Vi skifter til sommerkøreplan den 1. juli, med følgende minuttal:

 • Sorø mod København H: 10 (IC) / 48 (regionaltog) / 52 (IC)
 • København H mod Sorø: 00 (IC) / 03 (IC) / 46 (Regionaltog)
 • Sorø mod Slagelse/Odense: 43 (regionaltog) / 48 (IC) / 53 (IC)

Grunden til at IC-togene kører med få minutters mellemrum, skyldes at der over sommeren er sporarbejde på Fyn, hvilket varer frem til 4. august. Se mere på https://www.dsb.dk/trafikinformation/fyn

Som altid, hold øje med www.rejseplanen.dk og www.dinstation.dk

11. juni 2019 22:43
by rasmus
0 Kommentarer

Sporarbejde 2019 overstået - tilbage til normal køreplan!

11. juni 2019 22:43 by rasmus | 0 Kommentarer

Kære Sorø pendlere,

Vi vender tilbage til "normale" tider fra torsdag 13. juni 2019 - sporarbejdet er overstået!

 

Fra Sorø mod København H .10 (IC) / .39 (IC) / .45 (regionaltog)

København H til Sorø .00 (IC) / .30 (IC) / .46 (regionaltog)

 

Fra Sorø mod Slagelse  .18 (IC) / .43 (regionaltog) / .48 (IC)

Slagelse mod Sorø: .01 (IC) / .31 (IC) / .37 (regionaltog)

 

Husk rejseplanen.dk og for togsammensætning: www.dinstation.dk

31. maj 2019 23:36
by rasmus
0 Kommentarer

Bemærk særlig køreplan fra 3. til 12. juni 2019

31. maj 2019 23:36 by rasmus | 0 Kommentarer

Hej Sorø pendlere,

Bemærk at der er i perioden 03.06.2019 til og med 12.06.2019 igen er ændring i køreplanen fra Sorø i begge retninger!

Fra Sorø mod København: minuttal 02 og 49
Fra Sorø mod Slagelse/Odense: minuttal 45 og 59

Fra København H til Sorø: minuttal 05 og 57

Som altid, husk at checke www.rejseplanen.dk og www.dinstation.dk!

 

Mvh. Mikkel og Jan, Sorø Pendlerklub

8. april 2019 09:15
by rasmus
0 Kommentarer

Færre togbusser fra den 9. april

8. april 2019 09:15 by rasmus | 0 Kommentarer

Vi har modtaget følgende besked fra DSB:

----------

Kære alle

Vi har i den første tid af de to store sporarbejder nøje fulgt med i efterspørgslen efter togbusser. Som bekendt har vi fra sporarbejdets begyndelse sat flere busser ind for en sikkerheds skyld. Der har derfor været meget svingende anvendelse af busserne, hvilket gør, at vi justerer fra på tirsdag den 9. april i næste uge:

Følgende Togbusser tages ud:

Fase 2 frem til påske:

 • Slagelse – Roskilde (Grøn Togbus)
 • Slagelse – Ølby (Brun Togbus)
 • Sorø – Roskilde (Blå Togbus)
 • Sorø – Ølby (Pink Togbus)
 • Ringsted – Roskilde (Rød Togbus)
 • Ringsted – Ølby (Turkis Togbus)


Fase 4 – den 24.4-12.6:

 • Slagelse – Ringsted


Det betyder altså, at vi fra tirsdag den 9. april og resten af fase 2 (til 17. april) kører følgende Togbusser:

 • Ringsted – Borup (Orange Togbus)
 • Ringsted – Glumsø – Næstved (Lilla Togbus)


Vi sikrer, at Rejseplanen og alt information tilpasses hurtigst muligt.


Med venlig hilsen

Tony Bispeskov [DSB]
Informationschef

14. marts 2019 23:40
by rasmus
0 Kommentarer

Kom til åbent hus om sporarbejde på stationen den 28. marts

14. marts 2019 23:40 by rasmus | 0 Kommentarer

Sporarbejde marts – juni 2019; hvad betyder det for dig?

DSB, BaneDanmark og Sorø Pendlerklub inviterer til åbent hus på Sorø station (forhallen) torsdag 28. marts kl. 17.00 – 19.00.

Her kan du tale med repræsentanter fra DSB og BaneDanmark, som kan svare på spørgsmål og afklare konsekvenser og muligheder for dig forud for sporarbejdet.

Der bydes på kaffe/te.

Mvh. Sorø Pendlerklub