Sorø Pendlerklub

25. januar 2012 23:37
by rasmus
0 Kommentarer

Invitation til møde i Sorø Pendlerklub mandag den 6.februar kl. 19.30

25. januar 2012 23:37 by rasmus | 0 Kommentarer

Kære alle interesserede,

Der afholdes møde i Sorø Pendlerklub mandag den 6.februar kl. 19.30 hos Gert Jørgensen, Søgade 17 2.sal, Sorø.

Dagsorden:

  1. Velkomst og præsentation
  2. Status på rettigdighed og siddepladser. Debat om eventuelle udfordringer i forbindelse med en betalingsring
  3. Evaluering af køreplan 2012 samt forslag til køreplan for 2013
  4. Tilgængelighed på og omkring Sorø Station. Manglende ledelinjer og parkeringsforhold for cykler og biler
  5. Information omkring overvejelser i kommunen vedrørende den trafikale infrastruktur
  6. Forholdende for busrejsende
  7. Sorø Pendlerklubs synlighed og kontakt til medierne
  8. Samarbejde med andre pendlerklubber og deltagelse i DSB's pendlermøder
  9. Økonomi
  10. Eventuelt

Alle er velkomne. Tilmelding kan ske via hjemmesiden eller til gejo@soroe.dk

 

Med venlig hilsen

Gert Jørgensen
Rasmus Selsmark
Flemming Kjærgaard
Sorø Pendlerklub