Sorø Pendlerklub

26. november 2012 22:49
by rasmus
0 Kommentarer

Forbikørsel af Sorø station lørdag den 24. november 2012

26. november 2012 22:49 by rasmus | 0 Kommentarer

Vi har fra en passager modtaget besked om at IC 141 fra København ikke standsede i Sorø i lørdags kl. 12.45. Det er desværre ikke første gang vi oplever dette i Sorø, og vi har naturligvis henvendt os til DSB omkring hændelsen, da det er generende for passagerer der enten skulle stige på eller af toget, men ikke mindst da man som passager kan føle sig utryg når et tog "glemmer" at standse på en station.

Svaret fra DSB's side er at man allerede havde registreret den manglende standsning internt, samt at der "arbejdes på sagen".

Vi hører naturligvis gerne, hvis andre oplever at et tog ikke standser på Sorø eller andre stationer.

 

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub

6. november 2012 19:51
by rasmus
0 Kommentarer

2013 køreplan

6. november 2012 19:51 by rasmus | 0 Kommentarer

Kære alle,

DSB er nu ved at have køreplanen for 2013 klar, med følgende relevante ændringer for Sorø, i forhold til den nuværende køreplan:

  • Togene minuttal 30 fra København H mod Sorø, kører fremover minuttal 28 i stedet. Begrundelsen herfor er problemer med at holde den nuværende køreplan for disse afgange, specielt i myldretiden. Ankomsttidspunkt til Sorø er uændret minuttal 15, dvs. rejsetid fra København H vil fremover være 47 minutter.

    Vi har meldt tilbage til DSB at vi finder det er uhensigtsmæssigt at InterCity togene fra København således kører i minuttal 00 og 28, da det alt andet lige passede godt at disse "store" afgange tidligere netop lå med en halv times mellemrum. Samt ikke mindst at det reelt kan betyde at folk der skifter fra S-tog bliver nødt til at tage et tidligere S-tog for at være sikker på at nå afgangen, og dermed kan risikere at få forlænget rejsetiden med 10 minutter.

  • Afgangen 6.53 fra Sorø mod København beholdes, og DSB arbejder på at finde en ekstra vogn til denne afgang.

  • De tidligere ”Non stop Lyn” til Århus vender tilbage i en ny udgave. Der standses nu i Nyborg & Odense og de kører foran toget i minuttal 28 - hhv. 15.24 & 16.24. Det betyder at forhåbentligt at der bliver mere luft i 15.28 & 16.28.

 

Køreplanen træder i kraft søndag den 9. december 2012 og man kan allerede nu finde de nye tider på www.rejseplanen.dk.

 

Med venlig hilsen

Sorø Penderklub