Sorø Pendlerklub

20. december 2013 08:03
by rasmus
0 Kommentarer

Ny køreplan trådt i kraft og forhøjede priser på pendlerkort

20. december 2013 08:03 by rasmus | 0 Kommentarer

Som alle formentligt er klar over nu, trådte en ny køreplan i kraft den 15. december, hvilket bl.a. betyder en ekstra afgang kl. 7.52 mod København med stop på Ny Ellebjerg og tilsvarende retur fra København kl. 15.59. Som tidligere meldt ud via hjemmesiden, håber vi at disse to afgange vil skabe mere plads på de omkringliggende afgange, på samme måde som afgangen 6.53 har medvirket til, siden den blev startet op for halvandet år siden. DSB har af hensyn til pendlere i Borup og Viby Sjælland dog ændret minuttal for nogle regionaltog, hvilket bevirker at det desværre ikke længere er muligt at tage toget fra Valby og skifte i Høje Taastrup. Men vi håber og tror trods dette, at den nye køreplan er en forbedring for især pendlere mellem Sorø og København.

På vores dialogmøde mellem pendlertalsmænd og DSB her i december, var de nyligt udmeldte prisstigninger naturligvis på dagsordenen, og det var en sjældent set enig gruppe af pendlertalsmænd fra både S-tog og regionaltogsstrækninger, der samstemmende klart meldte tilbage til DSB at man havde svært ved at forstå hvorfor det er nødvendigt med en så relativ høj prisstigning på 2,5% på pendlerkort, som DSB har meldt ud med virkning fra 19. januar 2014. Der blev fra flere sider spurgt til, om vi kan forvente en forbedring af kvaliteten eller forholdene for pendlere, men det mest konkrete svar var, at man har behov for at betale af på gæld. En gæld som formentligt i nogen grad er oparbejdet på tidligere mislykkede forretninger i udlandet, hvilket vi som daglige brugere desværre tilsyneladende kommer til at betale ekstra for, uden nødvendigvis at skulle forvente et bedre produkt. Men som sagt var det en klar tilbagemelding på mødet til DSB om ikke at glemme kunderne i deres igangværende (nødvendige) optimering og effektivisering af DSB som organisation, og vi kan kun håbe at dette er taget til efterretning af de tilstedeværende DSB ansatte.

Når det er sagt, synes vi stadig vi har et godt samarbejde med DSB, og generelt kører togene fornuftigt (dog med en tendens til en smule flere forsinkelser på det seneste) og det er ikke vores indtryk at vi her i Sorø har været ramt af de aflysninger som også har været nævnt i medierne den seneste tid.

Og så vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske vores med-pendlertalsmand gennem mange år, Gert Jørgensen, tillykke med valget som borgmester. Naturligvis med håb om endnu bedre forhold for pendlere til og fra kommunen :)

Alle ønskes en god jul og godt nytår, og man er naturligvis altid velkommen til at skrive til os med tilbagemeldinger omkring siddepladser, forsinkelser eller andet.


Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub

Flemming Meyer Kjærgaard
Rasmus Møller Selsmark