Sorø Pendlerklub

28. januar 2016 23:46
by rasmus
0 Kommentarer

DSB om rettidighed og manglende morgenafgange i K16

28. januar 2016 23:46 by rasmus | 0 Kommentarer

DSB afholdt møde for pendlerrepræsentanter onsdag den 26/1, hvor de væsentligste emner var relateret til den nye køreplan, nemlig rettidighed og manglende morgenafgange.

Rettidighed i starten af 2016

Vi har modtaget en del henvendelser fra pendlere, og har også selv erfaret, omkring problemer med forsinkede tog efter den nye køreplan er trådt i kraft. Årsagen er dog ikke den nye køreplan som sådan, men primært problemer med materiel, især diesellokomotiver (kører dog ikke hos os) samt IC3 tog. DSB siger der arbejdes på at løse problemerne, men ønskede ikke at udmelde et estimat for hvornår problemerne kan forventes løst.

En del af mødet omhandlede dog også trafikinformation, og i denne forbindelse kan man på Rejseplanen samt DSB app'en, se forsinkelser live. Dvs. man kan inden man kører hjemmefra checke om ens tog kører til tiden. Af erfaring skal det dog siges at togene sagtens kan indhente et par minutters forsinkelse mellem Korsør og Sorø i tilfælde af forsinkelser.

Morgenafgange mod København

I den nye køreplan er der ændret på tiderne for morgentogene mod København, så de ankommer 10-20 minutter senere end sidste år, hvilket desværre giver store problemer for folk der møder på faste tidspunkter i Hovedstadsområdet tidligt om morgenen. DSB arbejder for at få en ekstra morgenforbindelse med afgang omkring kl. 5 fra Sorø, og forventer dette vil kunne lade sig gøre. Dog ingen garantier, da Banedanmark og Transportministeriet også skal være involveret i planerne. Men DSB er opmærksomme på de udfordringer de ændrede tider om morgenen har medført for en del pendlere, og arbejder som sagt på at rette op på dette. Dog først fra næste køreplan, dvs. december 2016.

Mvh. Sorø Pendlerklub

25. januar 2016 16:28
by rasmus
0 Kommentarer

Problemer med højttalere på Sorø Station

25. januar 2016 16:28 by rasmus | 0 Kommentarer

Gennem et medlem af pendlerklubben har vi modtaget følgende besked fra Banedanmark:

Tak for din henvendelse vedrørende defekte højttalerne på Sorø Station.

Vi er desværre godt klar over fejlen, er skyldes, at vi har fået klippet nogle kabler over. Vi har nogle teknikere på sagen, der arbejder med at finde alle kablerne og få den samlet rigtigt igen, men det tager desværre noget tid.

10. januar 2016 19:34
by rasmus
0 Kommentarer

Nytårshilsen 2016

10. januar 2016 19:34 by rasmus | 0 Kommentarer

I begyndelsen af året åbnede Skotte & Stentoft Kaffebar i stationsbygningen. Det lader til, at være en succes - de gange vi har besøgt kaffebaren er vi blevet mødt med en dejlig duft af nybrygget kaffe, glade smil og venlig betjening fra ejerne og en skøn kop kaffe - enten til at nyde i den hyggelige kaffebar eller som to-go inden afgang med toget. Tillige har vi set, at cykelhandleren er blevet videreført, et malerfirma er flyttet ind i den tidligere cykelforretnings udstillingslokale, et fitness-center er åbnet i den tidligere Netto, og senest er Cumuli (bureau for strategisk design) flyttet ind i stationsbygningen. Alle disse tiltag har bidraget til, at der igen er mennesker og aktiviteter i området omkring Sorø Station. Det er glædeligt!

I foråret mødtes vi med Louise Schack Elholm, Valgt til folketinget for Venstre og bosiddende i Sorø. Vi var interesseret i, at etablere en kontakt til borgen og diskutere hvordan vi i Sorø Pendlerklub bedst kan arbejde for at forbedre forholdene for pendlere til og fra Sorø. Dette skal ses i lyset af de nye muligheder (og udfordringer) som den nye forbindelse via Køge giver fra 2018. Vi ønskede også input fra Louise Schack Elholm til hvordan vi bedst sikrer politisk fokus på emnet. Vi håber, at vi også fremover kan mødes med Louise og diskutere aktuelle emner relevant for pendlere i Sorø.

2015 har været præget af forskellige sporarbejder, som har resulteret i uregelmæssig servicering af Sorø station. Senest har sporarbejde mellem Ringsted og Roskilde forårsaget bustransport mellem de to stationsbyer, med efterfølgende forlænget rejsetid. Med etablering af den nye strækning mellem Ny Ellebjerg-Køge-Ringsted, må vi forvente yderligere sporarbejder og gener til følge de kommende år. Vi er opmærksom på situationen og følger den nøje.

Særkøreplanen, som hver sommer træder i kraft med færre afgange og reduceret materiel til følge, gav som ventet udfordringer for pendlere med manglende siddepladser i myldretidsafgange. Det er et tilbagevendende problem, som DSB ikke umiddelbart har en løsning på.

K16 køreplanen, som trådte i kraft i midten af december 2015, har resulteret i væsentlige forbedringer i serviceringen af Sorø. Vi har nu reelt tre tog i timen til og fra København, selvom minuttallene ikke ligger specielt hensigtmæssigt. Desuden virker det som om, at DSB har prioriteret materiel på myldretidsafgange, da vores oplevelser med manglende siddepladser er væsenlig nedbragt. Det er dog beklageligt, at enkelte helt tidlige og sene afgange er taget ud af køreplanen, således at det kan være vanskeligt, at møde meget tidligt på arbejde, hvis man er afhængig af offentlig transport.

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub