Sorø Pendlerklub

9. juni 2017 14:25
by rasmus
0 Kommentarer

Nyt fra pendlerklubben juni 2017 - sommerens sporarbejder

9. juni 2017 14:25 by rasmus | 0 Kommentarer

Sommerferieperioden nærmer sig. Modsat de forgangne år er der ikke planlagt en decideret sommerkøreplan. Dog skal vi gøre opmærksom på, at der er ændringer i DSBs betjening af Vestsjælland pga planlagte sporarbejder omkring Ringsted station (se nedenfor).

Først i 2017 blev takst Sjælland implementeret. Det har betydet en del forvirring omkring prissætning af rejser indenfor det nye takstområde. Hvad der skulle være en nemmere og mere simpel prisstruktur viste sig hurtigt, at være langt fra dette. Siden har det vist sig, at bedste valg af betaling for befordring med DSB afhænger af den enkelte passagers rejsemønster. Brugen af rejsekort, pendler-rejsekort, pendlerkort via DSB-app for blot at nævne de mest almindelige betalingsmåder i brug. Særligt kritisabelt, som Sorø Pendlerklub har bemærket overfor DSB, er prisstigninger for enkeltrejsende og pensionister, hvor vi har set takststigning på op mod 30%.

Ved pendlertalsmandsmødet med DSB d. 19. april blev to overordnede emner berørt: Sikkerhed og planlagte sporarbejder for den kommende periode. Desuden blev generelle emner som informationsniveau og rettidighed berørt, ligesom problemstillinger rejst af mødedeltagerne blev diskuteret. Sorø Pendlerklub bemærkede særligt, at indlejring af den nye banestrækning ved Ringsted station vil have konsekvenser for togrejsende til og fra Vestsjælland. Desuden gjorde vi opmærksom på, at Sorø pendlerklub meget gerne deltager i debatten om de muligheder, som den nye jernbanestrækning tilvejebringer.

7. - 22. juli er der reduceret drift gennem Ringsted station pga sporarbejde. Det betyder, at pendlere på strækningen må forvente længere rejsetider i perioden. Ligeledes danner Ringsted Station rammen om sporarbejde i perioden 22. - 27. juli, men denne gang er der spærret for trafik. Det betyder, at der indsættes togbusser på strækningen Roskilde til Slagelse. Desuden forventes det, at der lukkes for trafik gennem Ringsted i weekenden i ugerne 43 og 44. Når der er lukket for trafik i Ringsted, må en forlænget rejsetid på ca. 50 minutter mellem København og Vestsjælland forventes. Opfordringen fra DSB er sædvanlig vis, at tjekke Rejseplanen.dk for opdateringer i forhold til drift og trafik.

I forbindelse med køreplanen for 2018, så ved vi allerede nu, at der vil komme udfordringer for servicering af store dele af Sjælland, heriblandt vores område. Det skyldes primært tilkobling af den nye bane ved Ringsted station og test af samme, men ligeledes planlagte arbejder ved Ny Ellebjerg station; Det er besluttet, at den kommende metrolinje til Ny Ellebjerg skal graves ned, og det får konsekvenser for brugen af stationen i en længere periode. Vi følger tæt arbejdet med færdiggørelsen af køreplan 2018.

Borgermøde om udvikling af stationspladsen i Sorø blev afholdt af Sorø kommune d. 26. april hos Skotte og Stentoft. Mødet blev åbnet af borgmester Gert Jørgensen og Pendlerklubben deltog i mødet, som var talrigt besøgt af mange interessenter. Vores fokus på møder var at sikre, at Sorøs mange pendleres interesser blev varetaget. Arbejdet med stationsområdet er igangværende og det er glædeligt, at der kommer flere parkeringspladser til området, til glæde for pendlere såvel som andre rejsende. En enkelt udfordring, som nye parkeringspladser øst for det eksisterende parkeringsanlæg bibringer, er adgangsvejen til perronen ved spor 2+3. Pendlerklubben har derfor opfordret til, at der anlægges en over- eller undergang i den østlige ende af perronen, så passagerer ikke behøver at skulle hele vejen forbi stationsbygningen for, at kommer over til perronen. Vi håber, at kommunen i samarbejde med BaneDanmark, som er ejer af perronanlægget, kan finde en brugbar løsning til gavn for brugere af de kommende parkeringspladser.

Som nævnte tidligere, så arbejder pendlerklubben på, at komme i dialog med DSB angående muligheder for servicering af Sorø og vestsjælland, når den nye banestrækning København-Køge-Ringsted står klar i 2018 og kan ibrugtages fra 2019. Det er fortsat et af pendlerklubbens fokusområder den kommende tid.
Pendlerklubben kan stadig kontaktes på soroependlerklub@gmail.com angående gode såvel som kedelige oplevelser omkring togdriften til og fra Sorø. Vi medtager alle henvendelser til dialog med DSB for at skildre vores udfordringer som pendlere.  Skriv gerne til os – alle henvendelser er velkommen!

Rigtig god sommer!

Venlig hilsen

Jan Vleugel og Mikkel Trier Frederiksen (Pendlertalsmænd)