Sorø Pendlerklub

21. oktober 2019 23:02
by rasmus
0 Kommentarer

Tilbagemeldinger vedr. 2020 køreplanen

21. oktober 2019 23:02 by rasmus | 0 Kommentarer

Kære Sorø pendlere,

Tak for tilbagemeldinger vedr. udkastet til 2020 køreplanen. I hovedtræk har kommentarerne drejet sig om forbindelser til Roskilde/Høje Taastrup/Valby samt rejsekort-zoner, nu hvor det er muligt at rejse via Køge Nord.

Pendlerrejsekort dækker både rejse via Roskilde og Køge Nord

Vi har haft forespørgsler om hvorvidt Pendlerrejsekort vil dække zonerne både via Roskilde og Køge Nord, når nu den nye forbindelse er åbnet. Svaret fra DSB:

Der er ingen prisforskel ved at køre hhv ad ny og gammel bane mellem Ringsted og København.

Eftersom Rejsekortet er baseret på at du betaler for din rejse i fugleflugtslinje, og ikke hvilke zoner man rejser igennem, havde vi også forventet at dette ville være tilfældet, og nu er det bekræftet fra DSB's side.

Forbindelser via Roskilde i 2020 køreplanen

De fleste henvendelser har omhandlet frekvensen af tog mellem Sorø og Roskilde/Høje Taastrup/Valby i forbindelse med køreplanen for 2020. Som beskrevet, vil den ene afgang fra Sorø mod København køre via Køge Nord, hvilket efterlader Roskilde med én færre afgang i timen i forhold til i dag. Tak for alle henvendelser omkring dette, især hvor folk har detaljeret beskrevet uhensigtsmæssigheder i køreplanen, f.eks. afgange der ligger relativt tæt på hinanden. DSB er interesseret i disse tilbagemeldinger direkte fra kunderne, og vi videresender disse. Vi skal dog ikke forvente større justeringer til 2020 køreplanen på nuværende tidspunkt. Der er pendlertræf i slutningen af november, hvor Jan deltager, og ligeledes vil 2020 køreplanen blive drøftet i yderligere detaljer her.

Når det er sagt, og vi forstår frustrationerne når der sker den slags ændringer, så har vi i Sorø Pendlerklub været i dialog med DSB for at sikre så gode forbindelser som muligt mellem Vestsjælland til både Roskilde og Køge, lige siden Køge Nord forbindelsen var på tegnebrættet. Når der sker så store infrastrukturændringer, som en ny forbindelse via Køge Nord, så vil det være svært at undgå lokale forringelser. Vi håber trods alt, at folk kan se, at der sker generelle forbedringer for Sorø, f.eks. vendte regionaltogene indtil for få år siden i Ringsted, dvs. kørte ikke til Sorø/Slagelse. Alt andet lige er en ny forbindelse via Køge Nord en markant (og tiltrængt) styrkelse af kollektiv transport i Danmark, som giver nye muligheder, og ikke mindst en mere robust forbindelse til København fra Sorø.

Som sagt, fortsæt endelig med at give os tilbagemeldinger til 2020 køreplanen på soroependlerklub@gmail.com, og vi videreformidler til DSB.

 

Med venlig hilsen

Jan og Mikkel, Sorø Pendlerklub

4. oktober 2019 23:33
by rasmus
0 Kommentarer

Udkast til 2020 køreplan samt sporarbejde indtil 27. oktober

4. oktober 2019 23:33 by rasmus | 0 Kommentarer

Hej pendlere!

Udkast til 2020 køreplan

Vi har modtaget udkast til K20 køreplanen, som kan ses på https://www.dsb.dk/globalassets/pdf/koereplaner/intercity/k20/udkast-dsb-k20-pr04sep19.pdf. Ifølge køreplanen kører hvert andet IC tog via den nye Køge Bugt linje, dvs. standser ikke i Roskilde/Høje Taastrup og Valby. Med regionaltog er der dog stadig to afgange i timen mellem Sorø og Roskilde i dagtimer, vær dog opmærksom på at i aftentimerne kan det kræve skift i Ringsted, med mindre man tager IC toget. Vi er klar over at dette for rejsende mellem Sorø og Roskilde/Høje Taastrup/Valby er en reducering i forhold til nuværende køreplan, til gengæld får vi via Køge Bugt en hurtigere forbindelse til København med IC-tog. Vi har gennem hele forberedelsen til den nye forbindelse været i dialog med DSB for at sikre at der stadig er god forbindelse mellem Vestsjælland og Roskilde/Høje Taastrup, hvilket vi mener trods alt er tilfældet.

Det er sektion 50 fra side 40 i køreplansudkastet som indeholder togtrafikken mellem Odense og København, dvs. inkl regionaltogsafgange for Sorø.

Vi hører meget gerne tilbagemeldinger, som kan sendes til os på soroependlerklub@gmail.com

 

Sporarbejde indtil 27. oktober

Der er igen sporarbejde i forbindelse med tilslutningen af den nye Køge Bugt bane i Ringsted, hvilket betyder at der frem til den 27. oktober køres således:

  • InterCity stopper ekstra i Borup
  • InterCityLyn stopper ekstra i Ringsted, Sorø og Slagelse
  • PendlerLyn kører via Køge Nord, og betjener dermed ikke Høje Taastrup i perioden
  • Regionaltog til Ringsted og Slagelse kører ikke mellem Borup og Ringsted/Slagelse 

Det betyder, at du kan opleve længere rejsetid og færre tog

Som altid, brug https://www.rejseplanen.dk eller https://www.dinstation.dk til at se hvornår toget kører, der kan være ændringer! Yderligere information kan findes på DBSs hjemmeside under https://www.dsb.dk/trafikinformation/Sjaelland2019

 

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub
Mikkel og Jan