Sorø Pendlerklub

11. marts 2019 22:41
by rasmus
0 Kommentarer

En gratis måneds pendlerkort fra 1. august 2019

11. marts 2019 22:41 by rasmus | 0 Kommentarer

Som kompensation for forårets sporarbejder, tilbyder DSB at pendlere kan "få tilbagebetalt et beløb, der svarer til 30 dage af dit pendlerkorts værdi når du i perioden fra 1. august til 30. september køber pendlerkort til minimum 59 dage."

Se mere på https://www.dsb.dk/trafikinformation/ringsted-sporarbejdet-2019 og https://sn.dk/Sjaelland/Sporarbejde-DSB-tilbyder-togpendlere-penge-plaster-for-togkaos/artikel/822310

Mvh. Sorø Pendlerklub

9. februar 2019 14:31
by rasmus
0 Kommentarer

Information om sporarbejder forår 2019

9. februar 2019 14:31 by rasmus | 0 Kommentarer

Jan deltog informationsmødet den 5. februar omkring sporarbejder i 2019, arrangeret af Ringsted Pendlerklub i samarbejde med DSB og Banedanmark. Generelt var der godt fremmøde, inkl. Sjællandske og TV2 Øst.

Rejseplanen vil være opdateret, så generelt anbefales det checke https://www.rejseplanen.dk for information omkring specifikke afgange.

Yderligere information on sporarbejderne i perioden kan findes på https://www.dsb.dk/trafikinformation/ringsted-sporarbejdet-2019/tilfra-korsor-slagelse-soro-og-ringsted, hvor følgende information er fra:

Fase 2: Fra lørdag morgen den 30. marts til og med onsdag aften den 17. april

Generelt for denne periode: Færre tog i timen både i myldretiden og uden for myldretid

Myldretid om morgenen (ca. kl. 06.00 - 08.00): Der kører to tog næsten samtidig (med ca. 10 minutters mellemrum) fra Odense mod København. Du skal derfor være forberedt på, at togene vil være meget fyldte, hvis du står på i Korsør, Slagelse, Sorø eller Ringsted.

Myldretid om eftermiddagen (ca. kl. 15.00 - 17.00): Der kører to tog næsten samtidig (med ca. 10 minutters mellemrum) fra København mod Odense.

Supplerende Togbusser i myldretid: For at sikre at alle kommer godt frem kører vi supplerende Togbusser fra udvalgte stationer i myldretid. Om morgenen KUN i retning mod København og i eftermiddagstimerne KUN i retning mod Ringsted, Sorø og Slagelse.


Fase 3: Fra onsdag aften den 17. april til og med mandag den 22. april (påske)

Generel ændring for perioden: Togbus mellem Roskilde og Nyborg, så din rejsetid bliver længere

Du skal med Togbus på strækningen mellem Roskilde og Nyborg fra onsdag før påske den 17. april (om aftenen) til og med mandag den 22. april (2. påskedag).

 

Herudover er der følgende faser, som ikke er endeligt fastlagt endnu, vi følger op med yderligere information når vi ved mere:

Fase 4: Hele tirsdag den 23. april

(Ikke endeligt planlagt endnu, information følger senere)

Fase 5: Fra onsdag den 24. april til og med den 12. juni

(Ikke endeligt planlagt endnu, information følger senere)

 

Vi vender tilbage med yderligere information så snart vi ved mere.

 

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub

31. januar 2019 09:10
by rasmus
0 Kommentarer

Informationsmøde om sporarbejder i Ringsted tirsdag den 5. februar

31. januar 2019 09:10 by rasmus | 0 Kommentarer

Ringsted Pendlerklub arrangerer informationsmøde om forårets sporarbejder, på tirsdag den 5. februar kl. 18.00-20.00, med deltagelse fra DSB og Banedanmark.

Sted: Dagmarskolen, Vestervej 11, 4100 Ringsted.

 

Jan fra Sorø Pendlerklub deltager, og vi vil bringe referat her på hjemmesiden efterfølgende.

Mere information på https://www.facebook.com/events/597906640656366

 

Mvh.

Sorø Pendlerklub

27. januar 2019 13:24
by rasmus
0 Kommentarer

Hvad vi ved om sporarbejder 2019 indtil videre...

27. januar 2019 13:24 by rasmus | 0 Kommentarer

Kære pendlere,

Som I muligvis har set i diverse medier, er der planlagt sporarbejder her i 2019, som også vil omfatte rejsende til og fra Sorø. Se f.eks. https://sn.dk/Ringsted/Markant-faerre-tog-gennem-Ringsted-i-det-nye-aar/artikel/789486, som omtaler perioden fra 24. marts til den 12. juni 2019 (vil dog være varierende grad af ændringer gennem perioden)

DSB har inviteret til informationsmøde på onsdag den 30. januar, og efter dette møde forventer vi at kunne give yderligere information.

Mvh.

Sorø Pendlerklub

22. november 2018 19:56
by rasmus
0 Kommentarer

Køreplan 2019

22. november 2018 19:56 by rasmus | 0 Kommentarer

Søndag d. 9. december træder køreplan 2019 i kraft. Som udgangspunkt er der ikke de store ændringer, udover et par små justeringer i minuttal. Vi har ikke modtaget en egentlig plan fra DSB, men rejseplanen er opdateret, hvor følgende kan observeres:

  • IC mod København: minuttal 10 og 39
  • Regionaltog mod København: minuttal 45
  • IC mod Fyn/Jylland: minuttal 18 og 48 (afgang KBH minuttal 00 og 30)
  • Regionaltog med stop i Slagelse: 43 (afgang KBH minuttal 46)

Vi er bekendt med nuværende udfordringer ift rettidighed og manglende pladskapacitet, og vi er i skrivende stund i dialog med DSB desangående. Vi vender tilbage, når vi hører mere.

 

Venlig hilsen

Jan Vleugel og Mikkel Trier Frederiksen (Pendlertalsmænd Sorø Pendlerklub)

26. august 2018 17:12
by rasmus
0 Kommentarer

Nyt fra pendlerklubben - sommer/efterår 2018

26. august 2018 17:12 by rasmus | 0 Kommentarer

Så er sommerferieperioden overstået, med de sædvanlige udfordringer som det medfører. Vi har modtaget en del henvendelser angående begrænset betjening i form af reduceret materiel. Desuden har perioden været plaget af flere forsinkelser end normalt. Vi har været i dialog med DSB angående dette.

Gennem det sidste halve år har vi oplevet en stigende tendens til forsinkelser. Der er umiddelbart ikke noget mønster at følge, men sporarbejder og konstruktionsarbejder omkring Københavns Hovedbanegård har været anvist af DSB, som grunden hertil. Vi er løbende i kontakt med DSB omkring forventede arbejder på og omkring sporene, hvor vi ofte oplever, at planerne ændres. Der fremgår ingen større planlagte sporarbejder på vores strækning i 2018, men mindre sporarbejde, som medfører ændrede køretider, kan selvfølgeligt annonceres med kort varsel - hold øje med rejseplanen. DSB har arrangeret pendlermøde i starten af september, og her forventer vi at blive informeret om sporarbejder 2018 og 2019. Vi orienterer pendlerklubben så snart vi ved mere om forventninger til sporarbejder og konsekvenser heraf.

I februar blev der indgået en politisk aftale på Christiansborg, som drejer sig om det fortsatte arbejde med indkøb af nye eltog og udbud af opgaven. Anskaffelsen af nye tog skal muliggøre udfasning af det aldrende materiel, som vi ser på skinnerne i dag (eks. IC3- og IR4-tog). Aftalen er sat sådan sammen, at fremskaffelsen af Fremtiden Tog ”… skal udbydes med fuldt outsourcet vedligehold til producenten gennem en såkaldt Full Service Agreement (FSA). Parterne ønsker denne model for at sikre de bedst mulige forudsætninger for, at fremtidens togpassagerer oplever et driftsstabilt tog med et minimum af børnesygdomme.” som det fremgår af aftalen. Det skal noteres, at indgåelsen af kontrakten med producenten forudsætter politisk godkendelse i forligskredsen, hvilket forventeligt vil ske omkring årsskiftet 2019/2020. Hvornår vi vil se de første tog i drift på det danske skinnenet har altså fortsat lange udsigter.

I marts blev Takst Vest implementeret, som er en ny takstmodel for den offentlige transport i lighed med Takst Øst, som blev indført i 2017. Det har betyder ændrede billetpriser, hvor de fleste pendlere har oplevet et fald i billetpriserne. Der har været en del usikkerhed omkring fortsat brug af det såkaldte pap-pendlerkort. Det er fortsat muligt at benytte et pap-pendlerkort, såfremt Storebælt indgår i strækningen. For nuværende har vi ikke modtaget information om, hvor længe det vil være muligt fortsat at benytte pap-pendlerkort til rejser over Storebælt.

I juni blev Forbrugerrådets Passagertilfredshedsundersøgelse, De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (NPT) offentliggjort. NPT udgives to gange årligt, og er en landsdækkende undersøgelse, der afdækker passagerernes tilfredshed med forskellige dele af togrejsen. Resultatet fra vinterperioden 2017/18 viser, at der er en stigning i passagerernes tilfredshed på stort set alle områder, når man sammenligner med vinterperioden 2016/17. Toiletter på stationerne og muligheden for at få svar på spørgsmål og information fra togselskabet er de områder, hvor der har været den største stigning i passagerernes generelle tilfredshed. I forhold til vores egen strækning (DSB IC København-Korsør) konstateres generelt en stigning i tilfredsheden, hvor der på flere parametre kan konstateres en signifikant forbedring i forhold til tidligere undersøgelser (f.eks. parkeringsmuligheder og informationsniveau). Det bør nævnes, at der er konstateret en stigning i tilfredsheden med overholdelse af køreplanen på strækningen.

Mere information kan fås via https://passagerpulsen.taenk.dk/vidensbanken/undersoegelse-togpassagerers-tilfredshed-med-rejsen

Pendlertræffet, som var planlagt til d. 15.-16. juni blev aflyst pga. sammenfald med andre arrangementer. Vi tilstræber deltagelse i et kommende pendlertræf, som per dags dato ikke er planlagt. Næste arrangement med DSB er pendlermøde d. 5. september hvor vi deltager.

Som nævnte tidligere, så arbejder pendlerklubben på en dialog med DSB angående muligheder for servicering af Sorø og Vestsjælland, når den nye banestrækning København-Køge-Ringsted står klar i løbet af i år med ibrugtagelse i 2019. Det er fortsat et af pendlerklubbens fokusområder den kommende tid, da vi er forhåbningsfulde omkring, at den øgede skinnekapacitet kan komme togrejsende og pendlere tilgode.

Ny køreplan for 2019 vil forventeligt træde i kraft i december 2018.

Pendlerklubben kan stadig kontaktes på soroependlerklub@gmail.com angående gode såvel som kedelige oplevelser omkring togdriften til og fra Sorø. Vi medtager alle henvendelser til dialog med DSB for at skildre vores udfordringer som pendlere.  Skriv gerne til os – alle henvendelser er velkommen!

Rigtig godt efterår!

 

Venlig hilsen

Jan Vleugel og Mikkel Trier Frederiksen (Pendlertalsmænd)

18. marts 2018 15:11
by rasmus
0 Kommentarer

Takst Vest fra 18. marts - særlige regler til Fyn for pendlerkort af pap

18. marts 2018 15:11 by rasmus | 0 Kommentarer

I dag indføres Takst Vest på Fyn og i Jylland. For vores pendlere til og fra Fyn gøres opmærksom dette bl.a. betyder at "pap pendlerkort" udgår, med mindre du rejser over Storebælt. Yderligere information på https://www.dsb.dk/kampagner/takst-vest/andringer-til-pendlerkort

Mvh. Sorø Pendlerklub

15. januar 2018 23:17
by rasmus
0 Kommentarer

Nyt fra pendlerklubben - nytår 2018

15. januar 2018 23:17 by rasmus | 0 Kommentarer

Godt nytår - lidt forsinket, vi skulle lige have de seneste opdateringer med...

Vi er nu kommet ind i 2018, hvor køreplanen for året trådte i kraft 10. december 2017. Her er foretaget mindre justeringer af minuttal for IC-tog mod København (nu køres på minuttal 10) og mod Odense (nu køres på minuttal 18). Desuden stopper regionaltogene igen i Sorø i dagstimerne i minuttal 44 mod København og minuttal 14 mod Slagelse. Det ser vi som en klar forbedring af servicen fra DSBs side, selvom grunden hertil skal findes i logistiske problemer i Ringsted, som betyder, at det ikke er muligt at vende regionaltoget her, hvorfor det er blev belsuttet, at forlænge det til Slagelse, hvor der er blevet plads til standsning i Sorø. Ydermere er regionaltogets standsning flyttet fra Ny Ellebjerg station til Valby station i køreplanen for 2018, på grund af ombygning og forberedelse til metrobyggeri ved Ny Ellebjerg station.

Derudover har det andet halvår af 2017 budt på forskellige ”almindelige” udfordringer i form af pladsproblemer, aflysninger af afgange samt manglende rettidighed, hvor vi løbende har været i kontakt med DSB. Vi oplever lydhørhed og oprigtig interesse fra DSBs side omkring vores oplevelser som pendlere og daglige brugere af toget til og fra Sorø. Dette mærker vi ved, at der hurtigt sættes ind for at løse eksisterende udfordringer, ligesom der følges op fra DSB.

Der foregår meget og forskelligartet sporarbejde på strækninger som berører Sorøs pendlere. Området omkring Ringsted station er under stadig forandring med blandt andet tilkobling af den nye banestrækning over Køge. Desuden pågår der en del arbejde i området vest for stationen, hvor der arbejdes med sporene gående mod syd. Vi må derfor forvente nogen uregelmæssigheder i togdriften i denne forbindelse, ikke mindst vil der være perioder med delvis og hel lukning af togtrafik gennem Ringsted station i løbet af 2018 og 2019. Sådanne perioder er endnu ikke planlagt, men så snart vi bliver informeret herom, så skriver vi ud omkring det.

Desuden er der planlagt forskellige andre anlægsarbejder i området omkring Hovedbanegården, som kan påvirke togdriften i området, og derfor også forbindelserne til og fra Sorø. Heller ikke her er vi bekendt med tidsplanen, men vi vil ligeledes skrive ud herom, når vi ved noget nærmere.

Vi har i løbet af efteråret mødtes med medlem af Folketinget for Venstre, Louise Schack Elholm, hvor vi præsenterede Louise for vores visioner og ønsker i forbindelse med den nye banestrækning over Køge. Desuden talte vi om de lokale forhold for pendlere, hvor også parkering omkring stationen blev berørt. Det lader til, at de afsatte midler for finansåret 2017 kan overføres til det efterfølgende finansår, hvorfor vi forventer, at der etableres bedre parkeringsmuligheder indenfor overskuelig fremtid.

Pendlerklubben deltog i pendlertræf 1. og 2. december 2017 på Knudshoved. På mødet fik pendlerrepræsentanterne mulighed for at stille spørgsmål til Transport- og Boligminister Ole Birk Olesen, som var inviteret af DSB - spørgsmål der gik på transportpolitik, fremtidige investeringer i kollektiv trafik, signalarbejde, punktlighed m.v. På programmet også indlæg fra DSB- og Banedanmark medarbejdere om DSB´s nuværende situation, nyt materiel, signalprogram, sporarbejde 2018 og 2019 (for så vidt kendt – hold øje med rejseplanen!), status på arbejde med forbedring af trafikinfomation, fremtidige køreplaner, status på den nye Ringstedbane m.v. Et godt pendlertræf, hvor den gode dialog og det konstruktive samarbejde med både DSB og Banedanmark igen blev understreget – de er lydhøre og interesserede i pendlernes oplevelser og forslag til ændringer/forbedringer.

Som nævnt tidligere, arbejder pendlerklubben på at komme i dialog med DSB angående muligheder for servicering af Sorø og Vestsjælland når den nye banestrækning København-Køge-Ringsted står klar i 2018 og kan ibrugtages fra 2019. Det er fortsat et af pendlerklubbens fokusområder den kommende tid.

Pendlerklubben kan stadig kontaktes på soroependlerklub@gmail.com angående gode såvel som kedelige oplevelser omkring togdriften til og fra Sorø. Vi medtager alle henvendelser til dialog med DSB for at skildre vores udfordringer som pendlere. Skriv gerne til os – alle henvendelser er velkomne!

Fortsat god vinter!

 

Venlig hilsen

Jan Vleugel og Mikkel Trier Frederiksen (Pendlertalsmænd)