Sorø Pendlerklub

14. april 2016 22:01
by rasmus
0 Kommentarer

Ny pendlertalsmand søges

14. april 2016 22:01 by rasmus | 0 Kommentarer

Kort fortalt lever vores pendlertalsmand Rasmus, grundet sit nuværende job, ikke op til DSB’s krav om "at den enkelte pendlertalsmand selv er aktiv pendler mindst to gange ugentligt i relation til den strækning/lokalitet, som han/hun repræsenterer”, så vi skal bruge en ny talsmand for pendlerklubben.

Et kort tilbageblik på perioden siden pendlerklubben startede tilbage i 2005, inkluderer halvtimesdrift, en lang periode med forbedringer på rettidighed og siddepladser (dog med nogle problemer i den nyeste køreplan) og senest introduktionen af et regionaltog i timen mellem København og Slagelse.

Selvom der naturligvis har været mange parter involveret i ovenstående forbedringer (bl.a. DSB selv, kommune og lokale folketingspolitikere), er det vores opfattelse at pendlerklubben har spillet en aktiv rolle, især i forhold til at sikre synlighed i DSB, og det er vigtigt at vi fortsat fremadrettet har et godt og konstruktivt samarbejde med DSB og andre relevante parter.

Det er for at sikre at Sorø også fremover har denne synlighed at vi søger en ny pendlerrepræsentant.

Kvalifikationer:

 • Daglig pendler med tog mellem Sorø og Storkøbenhavn (vores primære strækning)
 • Gerne generel interesse for kollektiv trafik, men er ikke et krav

 

Arbejder omfatter:

 • Ca. månedligt møde onsdag kl. 16-18 på København H med øvrige pendlertalsmænd og DSB
 • Årligt DSB pendlertræf (fredag eftermiddag til lørdag eftermiddag), hvor der bl.a. drøftes kommende køreplan, planlagte sporarbejder og andre emner af generel karakter
 • Udsendelse af ca. kvartårligt nyhedsbrev samt løbende opdateringer på hjemmesiden (som ikke har været overvældende seneste års tid…)
 • Gerne interesseret i samarbejde med andre pendlerklubber, idet erfaring viser at det er nemmest at komme igennem med forslag til ændringer, hvis der er enighed pendlerklubberne imellem.
 • Gerne deltagelse i spørgeskemaundersøgelser fra Passagerpulsen og øvrige relevante organisationer
 • Mulighed for deltagelse i konferencer omkring f.eks. kollektiv trafik i Danmark (dette er dog bestemt ikke noget krav)
 • Mulighed for at mødes med trafikpolitikere

Selvom ovenstående kan virke voldsomt, har arbejdsbyrden det seneste år været i størrelsesordenen 4-5 timer om måneden, hvilket også er realistisk i forhold til de opgaver der ligger. Det er også muligt at dele rollen mellem to personer.

Du får:

 • Ingen løn, dog glæden ved at se løbende forbedringer (forhåbentligt) for Sorø og Sjælland i betjening fra DSB’s side :)
 • Billetudgifter refunderes dog typisk af møde-arrangør, f.eks. DSB
 • Erfaring i samarbejde med politikere, interesseorganisationer og virksomheder (herunder DSB) omkring at sikre at vi har en effektiv og velfungerende kollektiv trafik i Danmark.
 • Mulighed for at skabe et netværk blandt øvrige pendlertalsmænd, DSB, politikere og øvrige som arbejder med kollektiv trafik i Danmark
 • En (mindre) indflydelse på beslutninger omkring kollektiv trafik i Danmark. Der er mange interessenter på dette område, men der bliver også lyttet til passagererne, hvor pendlerklubberne spiller en væsentlig rolle.

Det er min (Rasmus) vurdering at de timer man investerer i dette arbejde går stort set lige op med dels at undgå forsinkelser (fordi DSB rent faktisk lytter til os, når vi indrapporterer problemer) og erfaring i forhold til at kommunikere og samarbejde med politikere, interesseorganisationer og virksomheder (herunder DSB).

Ansøgningsfrist 16. maj 2016. Hvis der er flere interesserede, vil der blive foretaget valg blandt medlemmer af pendlerklubben.

Skriv til soroependlerklub@gmail.com hvis du er interesseret eller har spørgsmål.

 

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub
Rasmus Møller Selsmark
Mikkel Trier Frederiksen

28. januar 2016 23:46
by rasmus
0 Kommentarer

DSB om rettidighed og manglende morgenafgange i K16

28. januar 2016 23:46 by rasmus | 0 Kommentarer

DSB afholdt møde for pendlerrepræsentanter onsdag den 26/1, hvor de væsentligste emner var relateret til den nye køreplan, nemlig rettidighed og manglende morgenafgange.

Rettidighed i starten af 2016

Vi har modtaget en del henvendelser fra pendlere, og har også selv erfaret, omkring problemer med forsinkede tog efter den nye køreplan er trådt i kraft. Årsagen er dog ikke den nye køreplan som sådan, men primært problemer med materiel, især diesellokomotiver (kører dog ikke hos os) samt IC3 tog. DSB siger der arbejdes på at løse problemerne, men ønskede ikke at udmelde et estimat for hvornår problemerne kan forventes løst.

En del af mødet omhandlede dog også trafikinformation, og i denne forbindelse kan man på Rejseplanen samt DSB app'en, se forsinkelser live. Dvs. man kan inden man kører hjemmefra checke om ens tog kører til tiden. Af erfaring skal det dog siges at togene sagtens kan indhente et par minutters forsinkelse mellem Korsør og Sorø i tilfælde af forsinkelser.

Morgenafgange mod København

I den nye køreplan er der ændret på tiderne for morgentogene mod København, så de ankommer 10-20 minutter senere end sidste år, hvilket desværre giver store problemer for folk der møder på faste tidspunkter i Hovedstadsområdet tidligt om morgenen. DSB arbejder for at få en ekstra morgenforbindelse med afgang omkring kl. 5 fra Sorø, og forventer dette vil kunne lade sig gøre. Dog ingen garantier, da Banedanmark og Transportministeriet også skal være involveret i planerne. Men DSB er opmærksomme på de udfordringer de ændrede tider om morgenen har medført for en del pendlere, og arbejder som sagt på at rette op på dette. Dog først fra næste køreplan, dvs. december 2016.

Mvh. Sorø Pendlerklub

25. januar 2016 16:28
by rasmus
0 Kommentarer

Problemer med højttalere på Sorø Station

25. januar 2016 16:28 by rasmus | 0 Kommentarer

Gennem et medlem af pendlerklubben har vi modtaget følgende besked fra Banedanmark:

Tak for din henvendelse vedrørende defekte højttalerne på Sorø Station.

Vi er desværre godt klar over fejlen, er skyldes, at vi har fået klippet nogle kabler over. Vi har nogle teknikere på sagen, der arbejder med at finde alle kablerne og få den samlet rigtigt igen, men det tager desværre noget tid.

10. januar 2016 19:34
by rasmus
0 Kommentarer

Nytårshilsen 2016

10. januar 2016 19:34 by rasmus | 0 Kommentarer

I begyndelsen af året åbnede Skotte & Stentoft Kaffebar i stationsbygningen. Det lader til, at være en succes - de gange vi har besøgt kaffebaren er vi blevet mødt med en dejlig duft af nybrygget kaffe, glade smil og venlig betjening fra ejerne og en skøn kop kaffe - enten til at nyde i den hyggelige kaffebar eller som to-go inden afgang med toget. Tillige har vi set, at cykelhandleren er blevet videreført, et malerfirma er flyttet ind i den tidligere cykelforretnings udstillingslokale, et fitness-center er åbnet i den tidligere Netto, og senest er Cumuli (bureau for strategisk design) flyttet ind i stationsbygningen. Alle disse tiltag har bidraget til, at der igen er mennesker og aktiviteter i området omkring Sorø Station. Det er glædeligt!

I foråret mødtes vi med Louise Schack Elholm, Valgt til folketinget for Venstre og bosiddende i Sorø. Vi var interesseret i, at etablere en kontakt til borgen og diskutere hvordan vi i Sorø Pendlerklub bedst kan arbejde for at forbedre forholdene for pendlere til og fra Sorø. Dette skal ses i lyset af de nye muligheder (og udfordringer) som den nye forbindelse via Køge giver fra 2018. Vi ønskede også input fra Louise Schack Elholm til hvordan vi bedst sikrer politisk fokus på emnet. Vi håber, at vi også fremover kan mødes med Louise og diskutere aktuelle emner relevant for pendlere i Sorø.

2015 har været præget af forskellige sporarbejder, som har resulteret i uregelmæssig servicering af Sorø station. Senest har sporarbejde mellem Ringsted og Roskilde forårsaget bustransport mellem de to stationsbyer, med efterfølgende forlænget rejsetid. Med etablering af den nye strækning mellem Ny Ellebjerg-Køge-Ringsted, må vi forvente yderligere sporarbejder og gener til følge de kommende år. Vi er opmærksom på situationen og følger den nøje.

Særkøreplanen, som hver sommer træder i kraft med færre afgange og reduceret materiel til følge, gav som ventet udfordringer for pendlere med manglende siddepladser i myldretidsafgange. Det er et tilbagevendende problem, som DSB ikke umiddelbart har en løsning på.

K16 køreplanen, som trådte i kraft i midten af december 2015, har resulteret i væsentlige forbedringer i serviceringen af Sorø. Vi har nu reelt tre tog i timen til og fra København, selvom minuttallene ikke ligger specielt hensigtmæssigt. Desuden virker det som om, at DSB har prioriteret materiel på myldretidsafgange, da vores oplevelser med manglende siddepladser er væsenlig nedbragt. Det er dog beklageligt, at enkelte helt tidlige og sene afgange er taget ud af køreplanen, således at det kan være vanskeligt, at møde meget tidligt på arbejde, hvis man er afhængig af offentlig transport.

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub

25. juni 2015 23:53
by rasmus
0 Kommentarer

Opdatering vedr. pladssituation

25. juni 2015 23:53 by rasmus | 0 Kommentarer

Hej,

Tak for de henvendelser vi har modtaget omkring

 • Ændret køreplan i forbindelse med sporarbejde
 • Pladsproblemer i myldretiden

Vi har løbende dialog med DSB, som skriver at de har været nødsaget til at ændre køreplanen i forhold til den tidligere udsendte, og man derfor skal benytte http://www.rejseplanen.dk til at se aktuelle afgangstider, helt indtil perioden med sporarbejder slutter den 10. august, hvorefter det forventes at der kan vendes tilbage til normal køreplan og kapacitet. Vi skal ikke forvente at det bliver muligt at der i den nuværende periode indtil 13. juli køres med de sædvanlige minuttal, så desværre er der tale om en noget irregulær frekvens for togene med minuttal ca. 10 og 50.

Vedr. pladssituationen, er det håbet at den sommerferieperioden vil medføre færre rejsende. Det er dog vores erfaring fra tidligere år at der især om eftermiddagen også om sommeren er mange rejsende, så hold os gerne opdateret omkring situationen, ved at sende mail til soroependlerklub@gmail.com

Mvh. Sorø Pendlerklub

7. maj 2015 21:00
by rasmus
0 Kommentarer

Opdatering vedr. problemer med manglende pladser og forsinkelser under sporarbejdet

7. maj 2015 21:00 by rasmus | 0 Kommentarer

Vi har været i dialog med DSB vedr. problemerne med manglende materiel og pladser samt hyppige forsinkelser her den første uge af perioden med sporarbejder. Tilbagemeldingen er at man er klar over problemerne, og arbejder for at løse dem, men desværre ikke noget mere konkret end dette...

Som I muligvis har set, har også Dagbladet Sjællandske fokus på sagen, og vi håber naturligvis at dette kan være medvirkende til at DSB og Banedanmark hurtigst muligt får togtrafikken til at køre planmæssigt igen.

Det er desuden vores opfattelse at informationen omkring problemerne er mangelfuld, og vi har bedt DSB sikre at man som passager informeres omkring både akut opståede problemer, men især hvad man gør for at løse den mere generelle situation med manglende pladser og forsinkelser.

Endvidere har vi fået en meget relevant henvendelse vedr. Rejsekort, nemlig muligheden for at stille dette i bero, hvis man vælger at tage bilen i denne periode, så man ikke bliver "straffet dobbelt" når man senere skal optjene rabattrin. Vi har henvendt os til Rejsekortet omkring dette, og håber naturligvis på hurtigt svar.

Mvh. Sorø Pendlerklub

6. maj 2015 09:24
by rasmus
0 Kommentarer

Store problemer med manglende materiel i første uge af sporarbejde

6. maj 2015 09:24 by rasmus | 0 Kommentarer

Vi har modtaget følgende tilbagemeldinger fra Jer (mange tak for disse), vedr. især manglende materiel og dertilhørende pladsproblemer i denne første uge med sporarbejde:

"I går (mandag) tog jeg toget 16:28 fra Kbh.H. Der manglede mindst et togsæt i forhold til normal afgang, toget var derfor fyldt at stående passagerer indtil Ringsted, de sidste fik først siddeplads efter Sorø. (Vedhæftede billede er fra toget i går)

I dag tog jeg toget en time inden, denne gang fra Roskilde. Der var kun to togsæt, normalt er der vist fire. Togpersonalet måtte efterlade passagerer på perronen i Roskilde, det var ikke muligt at presse flere stående ind i toget. Jeg havde ståplads hele vejen, det så ikke ud til at der var siddepladser til alle mellem Sorø og Slagelse.
Min kone tog toget en time inden. Det tog havde så mange togsæt med, at de sidste vogne ikke kom til perron i Sorø.
Jeg var med toget fra Valby til Roskilde (ab Kbh.H. 12:28), i det togsæt sad måske en passager for hver fire siddepladser."

"Jeg tager normalt 15.29 fra København. Det består normalt af eet diselsæt (3 vogne) og 3 elsæt (4 vogne) - ialt 15 vogne. Så skærer DSB ned til 1 tog i timen fra Kbh. til Sorø og samtidig består toget af 2 diselsæt = 6 vogne.... Folk stod som sild i tønde. I går undskyldte personalet og fortalte, at de gjorde, hvad de kunne for at gøre opmærksom på problemet. Hvorfor lytter planlæggerne ikke? Det er jo ikke ligefrem første gang vi oplever, at de skærer både i afgange og samtidig skærer i togstørrelsen. Kan I påvirke dem?"

"Jeg ville bare rapportere at der i dag, tirsdag 5/5 kun var 2 vognsæt fra Kbh mod Sorø på afgangen 15.44 fra Høje Taastrup. Der plejer at være 4 så vi stod proppet som sild i en tønde. Virkelig skidt planlægning fra DSB nu der kun er en afgang mellem Kbh og Sorø. Jeg var ikke med toget i går så jeg håber det bare var en fejl ellers er der langt til 19/6."

Vi har videresendt disse tilbagemeldinger (som også stemmer godt overens med vores egne erfaringer) til DSB, samt bedt om en udmelding fra deres side til løsning af problemer med manglende materiel, som ikke kun rammer pendlere fra Sorø, men også andre dele af Sjælland. Samt bedt dem om at undersøge muligheden for at lade flere tog standse i Sorø.

Vi vender tilbage så snart vi har svar fra DSB, men i mellemtiden er man naturligvis velkommen til at sende yderligere tilbagemeldinger til os, også i tilfælde af at man oplever at situationen forbedres.

Mvh. Sorø Pendlerklub

23. april 2015 20:37
by rasmus
0 Kommentarer

Møde med Louise Shack Elholm om fremtiden for pendlere på Sjælland

23. april 2015 20:37 by rasmus | 0 Kommentarer

Onsdag d. 14. januar besøgte Sorø Pendlerklub (Rasmus, Flemming og Mikkel) Louise Shack Elholm, medlem af Folketinget for Venstre - og pendler fra Sorø. Vores mål med mødet var, at starte en dialog med Louise om, hvordan vi bedst muligt kan bringe politisk fokus på problemer og udfordringer vi oplever, og ønsker vi har, som pendlere.

Indenfor de kommende år åbner den nye forbindelse til København over Køge, og det giver nye muligheder for afvikling af togtrafikken over Sjælland. Vi ønsker fra pendlerklubbens side at skabe fokus på de muligheder som den nye strækning giver således, at pendlere fra Sorø, såvel som Vestsjælland, oplever, at den nye forbindelse også kommer vores del af regionen tilgode. Fra et regionalt synspunkt ser vi muligheder for større sammenhængskraft på tværs af regionen, og fra et lokalt synspunkt muligheder for forbedret servicering af Sorø med flere afgange mod øst og vest.

Vi talte også med Louise om, hvordan vi kan skabe politisk fokus på helt konkrete problemer, som vi oplever i hverdagen som pendlere. Det kan være alt lige fra reducerede muligheder for overdækket cykelparking til manglede siddepladser i togene. Der skal hermed lyde en opfordring til samtlige pendlere om, at skrive til pendlerklubben om konkrete problemer og udfordringer, men også ønsker og ideer til forbedringer til gavn for pendlere og togpassagerer som helhed. Vi vil samle alle henvendelser og sørge for, at de bringes videre til det politiske system, såvel lokalt som til Christiansborg.

Vi blev efterfølgende inviteret til at fortsætte dialogen med Louise ved lignende årlige møder - en invitation som vi gladeligt takkede ja til. Der kom ikke som sådan noget konkret ud af mødet med Louise, men dialogen er startet og vi håber, at fremtiden vil bringe gode diskussioner og øget politisk fokus på pendlernes hverdag og ønsker.

16. april 2015 19:06
by rasmus
0 Kommentarer

Sporarbejder betyder kun ét tog i timen mellem København og Sorø henover sommeren

16. april 2015 19:06 by rasmus | 0 Kommentarer

Vær opmærksom på at DSB starter sporarbejder den 1. maj, hvilket også får indflydelse på togdriften i Sorø. Vi har været i kontakt med DSB omkring dette, og har fået følgende information fra Tony Bispeskov (trafikinformationschef hos DSB):

I A perioden fra 1/5 – 19/6 har Banedk bedt os om at sikre bedre robusthed ind i spærringen Odense – Fredericia med de 3 enkeltsporskørsler. Det bevirker, at vi i retning fra København har valgt at køre igennem i Sorø.
Dermed har Sorø tog 1 gang i timen fra København mod Odense, men stadig tog 2 gange i timen mod København.

I B perioden fra 20/6 – 12/7 har Sorø 2 tog i timen i begge retninger.

I C perioden fra 13/7 – 9/8 har Sorø 1 tog i timen i begge retninger, fordi der i denne periode er enkeltsporsdrift mellem Ringsted og Borup samt stadig er enkeltsporsdrift mellem Odense og Fredericia.

Vi havde for nogle år siden en tilsvarende situation under sporarbejde, med kun ét tog i timen mellem København og Sorø, hvilket resulterede i til tider meget fyldte tog. Vi har derfor bedt DSB være ekstra opmærksomme på at der er tilstrækkelig kapacitet, og som altid vil vi gerne høre fra Jer, hvis der skulle vise sig problemer med manglende pladser.

Da der desuden også er ændret på afgangstiderne, opfordrer vi til at man søger på www.rejseplanen.dk for at se konkrete ændringer.

Mvh. Sorø Pendlerklub

1. februar 2015 22:11
by rasmus
0 Kommentarer

Kaffebar på stationen

1. februar 2015 22:11 by rasmus | 0 Kommentarer

Vi har modtaget følgende fra initiativtagerne til en cafe/kaffebar på stationen, hvilket vi naturligvis gerne vil gøre reklame for her.

Til foråret åbner vi en kaffebar i det gamle billetsalg på stationen. Vi ser frem til at servicere Jer med god kaffe og te. Hver morgen står vi klar fra kl. 6.00, hvor det bliver det muligt at købe hjemmelavet friskbagt brød, snacks, frugt samt skyr med granola, kompot og friske bær. Det bliver et sted, som i de tidlige morgentimer hovedsageligt servicerer alle Jer pendlere og senere på dagen tillige en cafe, hvor man kan sidde og nyde sin kaffe eller te med hjemmebagt kage. Hvis I har lyst til at følge med i processen frem mod åbningen eller har nogle spørgsmål til vores sted, vil vi meget gerne i dialog med Jer på facebooksiden Skotte&Stentoft.

I Sorø Pendlerklub håber vi naturligvis at caféen bliver en succes der kan medvirke til at skabe liv i området omkring stationen, til glæde for både pendlere og andre rejsende med tog til og fra Sorø. Så hvis du har forslag eller ønsker til caféen, så tag endelig kontakt til dem på deres Facebook-side: https://www.facebook.com/pages/Skotte-Stentoft/742999692462285.

Mvh. Sorø Pendlerklub