Sorø Pendlerklub

1. oktober 2013 22:40
by rasmus
0 Kommentarer

Køreplan for 2014 med forbedringer, men også forringelser for Sorø

1. oktober 2013 22:40 by rasmus | 0 Kommentarer

Køreplanen for 2014, som nu foreligger fra DSB's side, indeholder et par gode nyheder for pendlere til og fra Sorø, men samtidigt desværre også forringelser for især pendlere mellem Sorø og Valby.

DSB indførte forrige år en ny afgang mod København kl. 6.53, hvilket har reduceret presset på afgangene 6.31 og 7.00, og generelt må det siges at afgangen 6.53 er blevet en pæn succes med mange daglige passagerer. Med 2014 køreplanen introduceres nu en tilsvarende afgang kl. 7.52 mod København, som vi på tilsvarende måde håber kan være med til at give bedre plads på afgangene 7.30 og 8.03. Denne afgang standser endvidere på den nye station Ny Ellebjerg i Sydhavnen, hvilket muligvis kan være en fordel for folk der arbejder i denne del af København. Tilsvarende er der kommet en ny afgang hjem fra København 15.59 med start på Østerport samt stop på Ny Ellebjerg. Denne nye afgang er godt 7 minutter langsommere end intercity-afgangen kl. 16.00, men Sorø Pendlerklub håber alligevel at denne afgang kan være med til at trække passagerer fra intercity-toget, bl.a. i kraft af udgangspunktet på Østerport, så rejsende herfra (samt Nørreport, når denne igen kan benyttes) slipper for togskifte på København H. Sorø Pendlerklub ser i hvert fald frem til disse nye afgange, og er meget tilfredse med at DSB har fundet plads til disse i køreplanen.

Desværre medfører den nye køreplan også forringelser for rejsende mellem Sorø og Valby, idet regionaltoget med afgang fra Valby minuttal 57 med skift i Høje Taastrup til Intercity-toget videre til Sorø fremover vil afgå minuttal 50 i stedet, hvilket vil sige en forlænget rejsetid for rejsende med denne afgang, og som ikke har mulighed for at tage den "normale" afgang minuttal 33 fra Valby. Især har vi fået tilbagemeldinger fra ansatte på Regionshuset i Sorø, som har benyttet denne afgang om morgenen mod Sorø. Begrundelsen fra DSB's side for at flytte den pågældende afgang er at sikre en mere ensartet frekvens for togene til Viby og Borup, og det skal retfærdigvis siges at repræsentanter for Borup og Viby på seneste møde med DSB, hvor køreplanen blev gennemgået, tog meget positivt imod denne ændring. Så der er naturligvis tale om fra DSB's side at forbedre vilkårene for pendlere samlet set, hvilket desværre denne gang har ramt den gruppe af pendlere der rejser mellem Valby og Sorø.

Samlet set vurderer Sorø Pendlerklub derfor at den nye køreplan er en mindre forringelse for Sorø, pga. flytningen af afgangen fra Valby, som rammer ikke kun rejsende til Sorø, men også Slagelse og Korsør, som dog i nogen grad opvejes af de nye afgange morgen og eftermiddag. Vi vil fra pendlerklubben samarbejde med DSB over det næste år, for at se om der er mulighed for at få forbedringer i køreplanen for 2015 i relation til pendlere mellem Vestsjælland og Valby.

Den nye køreplan for 2014 træder i kraft søndag den 15. december 2013.

 

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub

19. september 2013 23:46
by rasmus
0 Kommentarer

Vi har modtaget udkast til K14 køreplanen

19. september 2013 23:46 by rasmus | 0 Kommentarer

DSB har sendt udkast køreplanen for 2014. Af nyheder kan vi forhåbentligt se frem til en ny morgenafgang kl. 7.52, samt retur kl. 15.59. Udkastet er sendt til alle medlemmer af pendlerklubben (pt. 116 medlemmer).

Hvis andre ønsker at modtage udkastet, og evt. melde sig ind i pendlerklubben i samme omgang, kan man henvende sig til soroependlerklub@gmail.com.

Mvh. Sorø Pendlerklub

12. juli 2013 11:59
by rasmus
0 Kommentarer

Manglende stop på Sorø

12. juli 2013 11:59 by rasmus | 0 Kommentarer

Vi har modtaget henvendelse om manglende stop på Sorø Station den fredag den 28/6 samt tirsdag den 2/7 mod Fyn, begge tilfælde kl. 17.08 (IC 19861). Vi har naturligvis henvendt os til DSB omkring dette, men hører gerne hvis andre oplever lignende tilfælde. Henvendelse kan sendes til vores nye e-mail adresse soroependlerklub@gmail.com.

Til orientering er der ikke nogen sikkerhedsrisiko forbundet med et manglende stop, eftersom der er grønt signal og dermed ikke umiddelbart forankørende tog. Men som vi også har skrevet i vores henvendelse til DSB, er det ikke betryggende som passager i toget, at lokoføreren tilsyneladende er uopmærksom i en grad at man glemmer at standse ved en station.

Mvh. Sorø Pendlerklub

30. juni 2013 20:07
by rasmus
0 Kommentarer

Ændret køreplan og aflyst morgenafgang indtil 18. august

30. juni 2013 20:07 by rasmus | 0 Kommentarer

Vær opmærksom på at der på grund af arbejde på Lillebæltsbroen køres med ændret køreplan i perioden 29. juni til 18. august 2013. Konkret betyder det:

Sorø:

  • 6.52 mod København er aflyst
  • Minuttal 00 mod København kører i stedet minuttal 15 (med undtagelse af 6.00)
  • Tog fra København mod Fyn minuttal 15 kører nu i stedet minuttal 08

København:

  • Minuttal 28 fra København H mod Sorø er ændret til afgang minuttal 15

For yderligere information henvises til www.rejseplanen.dk

 

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub

23. juni 2013 20:04
by rasmus
0 Kommentarer

Mødet den 25. juni er aflyst

23. juni 2013 20:04 by rasmus | 0 Kommentarer

Kære alle,

Pga. få tilmeldte har vi valgt at aflyse det oprindeligt planlagte møde i Sorø Pendlerklub den 25. juni. De fleste af punkterne klares via mail, og vedr. adgang til toiletter på stationen følger vi op i forhold til kommunen.

Mvh. Sorø Pendlerklub

17. februar 2013 16:53
by rasmus
0 Kommentarer

Information fra DSB omkring manglende togsæt

17. februar 2013 16:53 by rasmus | 0 Kommentarer

Vi har i det månedlige nyhedsbrev fra DSB til pendlerklubberne modtaget følgende information om de aktuelle problemer med manglende togsæt.

"DSB mangler IR4-tog i drift

Der mangler for øjeblikket IR4-tog i drift. Forklaringen er, at værkstedet, El Togsæt Helgoland, mangler en reservedel, en overspændingsmodstand, der er gået i stykker på flere togsæt samtidig.
El Togsæt Helgoland har fundet fejlen, men da modstanden sjældent går i stykker, råder værkstedet kun over en begrænset mængde reservedele. Lige nu er lagret tømt, og delene fra et havareret sæt, der skal stå på værksted nogen tid endnu, er lånt. El Togsæt Helgoland vurderer, det kommer til at tage et stykke tid at skaffe reservedelene. DSB har naturligvis gjort nogle tiltag, der skal begrænse skadesvirkningerne af de manglende sæt i drift. Vi forventer at alle IR4 tog er i drift i slutningen af marts."

5. februar 2013 08:38
by rasmus
0 Kommentarer

Skuffende information fra DSB om aktuelle pladsproblemer

5. februar 2013 08:38 by rasmus | 0 Kommentarer

Efter et godt 2012 for pendlerne og en god start på 2013 med tog til tiden og opstart af den nye køreplan 2012-13 var vi klar til at rose DSB og Banedanmark. Men inden vi fik foretaget evalueringen, fik vi nogle knap så positive overraskelser.

Først fik vi at vide, at priserne for DSB`s faste kunder igen ville stige med gennemsnitligt 3,5%. Samtidig gjorde politikerne et stort nummer ud af, at DSB nu sætter priserne ned udenfor myldretiden. Desværre faldt dette sammen med at vi siden den 21. januar har oplevet manglende togsæt på flere afgange i morgenmyldretiden, med stående passagerer fra Sorø til følge.

Der kan naturligvis være gode grunde til at der mangler togsæt, men i dette tilfælde har vi i pendlerklubben oplevet at vi hører om de manglende togsæt fra passagererne, uden at vi har fået information fra DSB om ændringerne. Vores kontaktperson hos DSB har efterfølgende svaret os at de pga. vinteren for tiden har ekstraordinært mange vogne på værksted, og forventer der kan gå op til 3-4 uger før situationen er normal igen.

Dels reagerer vi på at vi for tiden ikke føler DSB leverer os det produkt vi er vant til, men ikke mindst er det frustrerende både for passagerer og togpersonale, at der ikke fra DSB’s side informeres om årsagen til f.eks. manglende togsæt. Vi hører at ikke engang personalet i toget har været informeret om hvorfor der mangler togsæt, hvilket naturligvis heller ikke er optimalt for togpersonalet, som netop har den mest direkte kontakt til passagererne.

Må vi foreslå, at man i god tid før man tager så mange togsæt ud, informerer pendlerne om dette. Vi er overbeviste om, at der bliver arbejdet på højtryk for at få de manglende togsæt på skinnerne igen, men ser gerne at DSB mere aktivt forsøger at imødekomme situationen, f.eks. kunne der måske opslås nogle akutjob. Det er i alles interesse at togdriften kører så optimalt som muligt.


Sorø Pendlerklub

Gert Jørgensen
Rasmus Selsmark
Flemming Kjærgaard

29. januar 2013 16:09
by rasmus
0 Kommentarer

Manglende togsæt på 6.31 mod København

29. januar 2013 16:09 by rasmus | 0 Kommentarer

Vi har modtaget henvendelser omkring manglende togsæt på især 6.31 mod København, startende fra mandag den 21. januar 2013. Dette har vi sendt videre til DSB, som svarer:

"Vi har desværre været nødsaget til at køre med færre vogne end normalt på bl.a. IC802 i sidste uge.
Baggrunden er, at vi i øjeblikket har ekstraordinært mange togsæt på værksted bl.a. som følge af det hårde frostvejr. I sidste ende betyder det, at vi ikke altid har det antal togsæt til rådighed, som er nødvendigt i forhold til at køre som normalt.
Der bliver arbejdet på højtryk på vores værksteder med at få klargjort endnu flere togsæt.
 
På nuværende tidspunkt er det svært at give en konkret prognose for, hvornår antallet af togsæt for lige netop IC802 er tilbage på normalen, men vi er opmærksomme på problemstillingen, og der bliver knoklet på værkstederne."

 

Vi håber på at problemerne bliver løst hurtigst muligt.

 

Mvh. Sorø Pendlerklub

26. november 2012 22:49
by rasmus
0 Kommentarer

Forbikørsel af Sorø station lørdag den 24. november 2012

26. november 2012 22:49 by rasmus | 0 Kommentarer

Vi har fra en passager modtaget besked om at IC 141 fra København ikke standsede i Sorø i lørdags kl. 12.45. Det er desværre ikke første gang vi oplever dette i Sorø, og vi har naturligvis henvendt os til DSB omkring hændelsen, da det er generende for passagerer der enten skulle stige på eller af toget, men ikke mindst da man som passager kan føle sig utryg når et tog "glemmer" at standse på en station.

Svaret fra DSB's side er at man allerede havde registreret den manglende standsning internt, samt at der "arbejdes på sagen".

Vi hører naturligvis gerne, hvis andre oplever at et tog ikke standser på Sorø eller andre stationer.

 

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub