Sorø Pendlerklub

23. juni 2013 20:04
by rasmus
0 Kommentarer

Mødet den 25. juni er aflyst

23. juni 2013 20:04 by rasmus | 0 Kommentarer

Kære alle,

Pga. få tilmeldte har vi valgt at aflyse det oprindeligt planlagte møde i Sorø Pendlerklub den 25. juni. De fleste af punkterne klares via mail, og vedr. adgang til toiletter på stationen følger vi op i forhold til kommunen.

Mvh. Sorø Pendlerklub

17. februar 2013 16:53
by rasmus
0 Kommentarer

Information fra DSB omkring manglende togsæt

17. februar 2013 16:53 by rasmus | 0 Kommentarer

Vi har i det månedlige nyhedsbrev fra DSB til pendlerklubberne modtaget følgende information om de aktuelle problemer med manglende togsæt.

"DSB mangler IR4-tog i drift

Der mangler for øjeblikket IR4-tog i drift. Forklaringen er, at værkstedet, El Togsæt Helgoland, mangler en reservedel, en overspændingsmodstand, der er gået i stykker på flere togsæt samtidig.
El Togsæt Helgoland har fundet fejlen, men da modstanden sjældent går i stykker, råder værkstedet kun over en begrænset mængde reservedele. Lige nu er lagret tømt, og delene fra et havareret sæt, der skal stå på værksted nogen tid endnu, er lånt. El Togsæt Helgoland vurderer, det kommer til at tage et stykke tid at skaffe reservedelene. DSB har naturligvis gjort nogle tiltag, der skal begrænse skadesvirkningerne af de manglende sæt i drift. Vi forventer at alle IR4 tog er i drift i slutningen af marts."

5. februar 2013 08:38
by rasmus
0 Kommentarer

Skuffende information fra DSB om aktuelle pladsproblemer

5. februar 2013 08:38 by rasmus | 0 Kommentarer

Efter et godt 2012 for pendlerne og en god start på 2013 med tog til tiden og opstart af den nye køreplan 2012-13 var vi klar til at rose DSB og Banedanmark. Men inden vi fik foretaget evalueringen, fik vi nogle knap så positive overraskelser.

Først fik vi at vide, at priserne for DSB`s faste kunder igen ville stige med gennemsnitligt 3,5%. Samtidig gjorde politikerne et stort nummer ud af, at DSB nu sætter priserne ned udenfor myldretiden. Desværre faldt dette sammen med at vi siden den 21. januar har oplevet manglende togsæt på flere afgange i morgenmyldretiden, med stående passagerer fra Sorø til følge.

Der kan naturligvis være gode grunde til at der mangler togsæt, men i dette tilfælde har vi i pendlerklubben oplevet at vi hører om de manglende togsæt fra passagererne, uden at vi har fået information fra DSB om ændringerne. Vores kontaktperson hos DSB har efterfølgende svaret os at de pga. vinteren for tiden har ekstraordinært mange vogne på værksted, og forventer der kan gå op til 3-4 uger før situationen er normal igen.

Dels reagerer vi på at vi for tiden ikke føler DSB leverer os det produkt vi er vant til, men ikke mindst er det frustrerende både for passagerer og togpersonale, at der ikke fra DSB’s side informeres om årsagen til f.eks. manglende togsæt. Vi hører at ikke engang personalet i toget har været informeret om hvorfor der mangler togsæt, hvilket naturligvis heller ikke er optimalt for togpersonalet, som netop har den mest direkte kontakt til passagererne.

Må vi foreslå, at man i god tid før man tager så mange togsæt ud, informerer pendlerne om dette. Vi er overbeviste om, at der bliver arbejdet på højtryk for at få de manglende togsæt på skinnerne igen, men ser gerne at DSB mere aktivt forsøger at imødekomme situationen, f.eks. kunne der måske opslås nogle akutjob. Det er i alles interesse at togdriften kører så optimalt som muligt.


Sorø Pendlerklub

Gert Jørgensen
Rasmus Selsmark
Flemming Kjærgaard

29. januar 2013 16:09
by rasmus
0 Kommentarer

Manglende togsæt på 6.31 mod København

29. januar 2013 16:09 by rasmus | 0 Kommentarer

Vi har modtaget henvendelser omkring manglende togsæt på især 6.31 mod København, startende fra mandag den 21. januar 2013. Dette har vi sendt videre til DSB, som svarer:

"Vi har desværre været nødsaget til at køre med færre vogne end normalt på bl.a. IC802 i sidste uge.
Baggrunden er, at vi i øjeblikket har ekstraordinært mange togsæt på værksted bl.a. som følge af det hårde frostvejr. I sidste ende betyder det, at vi ikke altid har det antal togsæt til rådighed, som er nødvendigt i forhold til at køre som normalt.
Der bliver arbejdet på højtryk på vores værksteder med at få klargjort endnu flere togsæt.
 
På nuværende tidspunkt er det svært at give en konkret prognose for, hvornår antallet af togsæt for lige netop IC802 er tilbage på normalen, men vi er opmærksomme på problemstillingen, og der bliver knoklet på værkstederne."

 

Vi håber på at problemerne bliver løst hurtigst muligt.

 

Mvh. Sorø Pendlerklub

26. november 2012 22:49
by rasmus
0 Kommentarer

Forbikørsel af Sorø station lørdag den 24. november 2012

26. november 2012 22:49 by rasmus | 0 Kommentarer

Vi har fra en passager modtaget besked om at IC 141 fra København ikke standsede i Sorø i lørdags kl. 12.45. Det er desværre ikke første gang vi oplever dette i Sorø, og vi har naturligvis henvendt os til DSB omkring hændelsen, da det er generende for passagerer der enten skulle stige på eller af toget, men ikke mindst da man som passager kan føle sig utryg når et tog "glemmer" at standse på en station.

Svaret fra DSB's side er at man allerede havde registreret den manglende standsning internt, samt at der "arbejdes på sagen".

Vi hører naturligvis gerne, hvis andre oplever at et tog ikke standser på Sorø eller andre stationer.

 

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub

6. november 2012 19:51
by rasmus
0 Kommentarer

2013 køreplan

6. november 2012 19:51 by rasmus | 0 Kommentarer

Kære alle,

DSB er nu ved at have køreplanen for 2013 klar, med følgende relevante ændringer for Sorø, i forhold til den nuværende køreplan:

  • Togene minuttal 30 fra København H mod Sorø, kører fremover minuttal 28 i stedet. Begrundelsen herfor er problemer med at holde den nuværende køreplan for disse afgange, specielt i myldretiden. Ankomsttidspunkt til Sorø er uændret minuttal 15, dvs. rejsetid fra København H vil fremover være 47 minutter.

    Vi har meldt tilbage til DSB at vi finder det er uhensigtsmæssigt at InterCity togene fra København således kører i minuttal 00 og 28, da det alt andet lige passede godt at disse "store" afgange tidligere netop lå med en halv times mellemrum. Samt ikke mindst at det reelt kan betyde at folk der skifter fra S-tog bliver nødt til at tage et tidligere S-tog for at være sikker på at nå afgangen, og dermed kan risikere at få forlænget rejsetiden med 10 minutter.

  • Afgangen 6.53 fra Sorø mod København beholdes, og DSB arbejder på at finde en ekstra vogn til denne afgang.

  • De tidligere ”Non stop Lyn” til Århus vender tilbage i en ny udgave. Der standses nu i Nyborg & Odense og de kører foran toget i minuttal 28 - hhv. 15.24 & 16.24. Det betyder at forhåbentligt at der bliver mere luft i 15.28 & 16.28.

 

Køreplanen træder i kraft søndag den 9. december 2012 og man kan allerede nu finde de nye tider på www.rejseplanen.dk.

 

Med venlig hilsen

Sorø Penderklub

20. oktober 2012 22:20
by rasmus
0 Kommentarer

Prisinformation omkring Rejsekortet

20. oktober 2012 22:20 by rasmus | 0 Kommentarer

Sorø Pendlerklub har deltaget i et dialogmøde med DSB. Ud over pladsmangel var et af emnerne Rejsekort. Noget tyder på, at pendlerne ikke får glæde af Rejsekortets fleksibilitet før en gang i 2014. Vi skal således anvende vores traditionelle månedskort indtil da.

Prisstrukturen for Rejsekortet blev drøftet. I den forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på følgende. Det nye takst-system i Rejsekortet har den konsekvens, at prisen for en tur til København er dyrere end at købe en billet i automaten. Hvis man ikke bruger Rejsekortet ofte, og derfor er på rabattrin 0, så koster en tur til København 97 kr. ( 194 kr. retur ), hvorimod en papirbillet fra automaten koster 92 kr. ( 184 kr. retur ) Det vil sige, at vi formentlig kan se frem til en prisstigning på ca. 5% ved overgangen til Rejsekort.

Vi vil derfor anbefale, at rejsende køber et 10-turs klippekort til pt. 690 kr. svarende til 69 kr. ( 138 kr. retur ) for en tur til København, hvis man ikke rejser så ofte.

Til sammenligning er prisen for et månedskort 1760 kr. for 30 dage. Ved anvendelse af kortet hver dag, er prisen for en tur til København 29 kr. ( 58 kr. retur ). Ved anvendelse af månedskortet i 22 hverdage er prisen 40 kr. ( 80 kr. retur ), altså fortsat en klækkelig rabat i forhold til alternativerne. Hertil kommer den rabat på 8%,  der kan opnås ved køb af Pendlerkortet online gennem DSB +more.

 

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub

Gert Jørgensen
Flemming Kjærgaard
Rasmus Selsmark

11. august 2012 23:14
by rasmus
0 Kommentarer

Ændringer i buskøreplaner for stationen pr. 14. august 2012

11. august 2012 23:14 by rasmus | 0 Kommentarer

Vi har fået oplyst fra et medlem af pendlerklubben at der ændres buskøreplaner i Sorø den 14. august 2012:

"Vi går fra nu 2-5 busser i timen mellem byen og stationen, til 3-5 busser i timen på strækningen.
 
Der kommer nok så mange flere busser i Sorø, men de bliver fordelt bedre mellem hinanden, så det vil føles som om at der kører flere busser. Den største ompakning sker med Stenlille-bussen rute 425, som hidtil har kørt hver "halvanden time", og altid 5 minutter før eller efter de 2 andre bybusser, 421 og 422.
Nu får 425 timedrift, og bliver lagt så den passer mellem de 2 andre bybusser med halvtimesdrift. Der bliver altså 15 minutter mellem busserne 421-425-422. Når det så ikke bliver "ægte" 15-minutters-drift, skyldes det at de 2 andre busser på strækningen, 483 og 615, ikke konstant kører i harmoni med de andre busser. Så i nogle timetal er der stadig huller med 30 minutter mellem næste bus på strækningen mellem byen og stationen.
 
Så den største forbedring er, at 425 nu kører ml. byen og stationen en gang i timen, og oven i købet helt til kl. 19.30 på hverdage. Hvilket er godt for pendlerne, men skidt for de små bysamfund omkring Sorø, for jeg kan se at man til gengæld nedlægger landsby-bussen 426. Resten af ruterne er småændringer, bl.a. at 421 og 422 ikke længere har endestation i Pedersborg, men kører rundt i et 8-tal. Så det betyder også nye minuttal på de faste bybus-ruter - så ALLE bør tjekke de nye køreplaner."


Så hvis du rejser med bus til eller fra Sorø Station, opfordres du til at checke www.rejseplanen.dk eller http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/trafikinfo/Pages/Koereplanskift-august-2012.aspx

Og vi takker naturligvis i pendlerklubben for informationen.


Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub

24. juni 2012 23:12
by rasmus
0 Kommentarer

Ændrede afgangstider fra København mod Sorø fra 1. juli til 18. august

24. juni 2012 23:12 by rasmus | 0 Kommentarer

Pga. sporarbejder på Sjælland (dog ikke på vores strækning) vil der i perioden 1. juli til 18. august være ændringer i køreplanerne, bl.a. vil en række tog standse ekstraordinært i enten Hedehusene/Trekroner eller Viby/Borup.

Primært vil det betyde at tog med afgang minuttal 30 fra København H i perioden kører minuttal 25 i stedet. Om morgenen vil togene ankomme en smule senere til København H.

De nye tider er lagt på www.rejseplanen.dk, så her kan man se om ens sædvanlige afgang er påvirket af ændringerne.

Mvh. Sorø Pendlerklub

14. juni 2012 23:05
by rasmus
0 Kommentarer

Ny afgang 6.53 og gratis internet i togene fra efteråret

14. juni 2012 23:05 by rasmus | 0 Kommentarer

Sommerferien nærmer sig, og vi kan i Sorø Pendlerklub se tilbage på et halvår hvor togtrafikken har kørt meget fornuftigt, dvs. med relativt få forsinkelser eller andre problemer i forhold til rettidigheden. Vi kan derudover se frem til et efterår med en ny morgenafgang mod København samt gratis internet i toget, hvilket vi i pendlerklubben ser som to meget positive nyheder fra DSB's side.

Ny afgang 6.53 mod København

Ifølge DSB og rejseplanen.dk, vil der fra den 20. august køre en ny morgenafgang mod København kl. 6.53, med stop i Ringsted, Roskilde, København (ank. 7.41), Nørreport og Østerport. Denne afgang starter i Slagelse, så man må forvente at der vil være god plads fra Sorø. Bemærk at denne afgang ikke standser i Valby.

Vi er naturligvis meget tilfredse i pendlerklubben med at DSB har fundet mulighed for at udvide kapaciteten om morgenen mod København.

Gratis internet i togene

Ifølge f.eks. http://politiken.dk/tjek/ECE1621609/bedre-og-gratis-internet-paa-vej-til-togpendlerne/ vil DSB fra efteråret tilbyde gratis internet i toget. Vi kender ikke detaljerne endnu, men vil sandsynligvis gælde for IC3/IR4/IC4 tog (dvs. ikke dobbeltdækkere) og vil formentligt kræve medlemsskab af +more. I Sorø Pendlerklub ser vi frem til dette, og hilser det meget velkomment som et initiativ fra DSB til at gøre den kollektive trafik mere attraktiv.

Pladsproblemer

Det er vores opfattelse at vi om morgenen kun har pladsproblemer på afgangen fredag kl. 7.59 mod København, da denne afgang kun kører med ét togsæt. Vi gør løbende DSB opmærksomme på problemet, men desværre har det ikke været muligt at finde en løsning endnu.

Om eftermiddagen er 15.30 og 16.30 fra København meget fyldte, og der er stående passagerer, ofte indtil Roskilde eller Ringsted. Vi er i dialog med DSB omkring disse afgange, men formentligt er der ikke så meget at gøre her, udover at være forberedt på ståplads, hvis man tager med én af disse afgange. Vi hører at afgangene minuttal 00 fra København typisk har bedre plads end minuttal 30.

Alle opfordres gerne til at gøre os opmærksomme via hjemmesiden, hvis der er gentagne pladsproblemer på bestemte afgange.

Svar på vores ønsker til køreplanen for 2013

Til dette års pendlertræf, som blev afholdt i foråret, blev alle pendlerklubber opfordret til at indsende ønsker til køreplanen for 2013. På http://www.dsb.dk/kundeservice/pendlerklubber/ kan referatet fra pendlertræffet hentes, men gengiver også svarene på vores ønsker herunder. Som det ses, har det ikke været muligt at opfylde nogle af vores ønsker, men i det mindste har vi fået svar på nogle af de spørgsmål, som vi også ofte hører fra medlemmer af pendlerklubben.

Ønske: Genindførsel af pendler-lyntogene fra København mod Odense kl. 15.27 og 16.27 (uden stop Valby-Slagelse), som eksisterede i K11. Efter disse ikke længere kører, har vi oplevet et mærkbart ekstra pres på afgangene 15.30 (IC 957) og 16.30 (IC 861), hvilket bevirker at der nu altid er stående passagerer med disse afgange, typisk indtil Ringsted eller Sorø

Svar fra DSB: DSB's økonomiske situation umuliggør desværre produktionsudvidelser ud over det som er besluttet til K12. Til K12 blev også besluttet at køre 40 ugentlige afgange med X-lyn mellem Cph og Aarhus med stop i København H, Ny, Od, Vj, Ar. Systemet kører ikke pt. pga. IC4 "grounding", men det forventes at komme til at køre når IC4 igen bliver godkendt til at køre med passagerer. Det vil i høj grad vil aflaste IC 957, IC861. Det løser desværre ikke det aktuelle problem lige nu, men vi går heldigvis mod bedre tider.

Ønske: Vi mener faktisk at disse to afgange (IC 957 og IC 861) er så fyldte at de må give Jer et problem i forhold til punkt 1.6.2 i kontrakten med Trafikministeriet, hvori der står "(...) maksimalt tillade 20 pct. stående passagerer i maksimalt 30 minutter".

Svar fra DSB: DSB overholder Trafikkontrakten. DSB må ikke planlægge med mere en 20% stående passager i mere end 30 minutter, hvilket planmæssigt ikke sker, men det sker på konkrete afgange f.eks. når der er ekstraordinært mange kunder eller ved materielmangel. Der skal dog ikke være tvivl om at vi inden for de muligheder vi har gør hvad vi kan for at minimere både antallet af overbelagte tog samt perioden hvor kunderne må stå op

Ønske: Vi oplever at togene typisk ankommer rettidigt til København H om morgenen, men ofte så holder 6-8 minutter før det kører videre mod Nørreport/Østerport. Dels betyder dette at togene så rent faktisk er forsinket ved ankomst til Østerport, men også at folk "mister" noget tid om morgenen. Er der en særlig grund til at togene holder så længe på København H, og kan der forbedres på dette?

Svar fra DSB: Alle tog på København H kan ikke få den optimale holdetid pga. "røret" mellem København H og Østerport som er en flaskehals for togtrafikken. Vi planlægger med at nøjes med et par minutter, men det lykkes desværre ikke altid.

Ønske: Det er vores opfattelse at der er størst pres på strækningen København-Roskilde, hvilket bevirker at intercity tog er fyldte på denne strækning, men derefter har bedre plads (dog ikke altid siddepladser før Ringsted). Er det muligt at køre ekstra afgange på strækningen København-Roskilde i myldretiden? Evt. uden stop Valby-Roskilde, for at gøre dem mere attraktive for pendlere fra Roskilde?

Svar fra DSB: Mellem 7.00 og 8:30 er der ikke flere kanaler ind til København H. Om eftermiddagen er det muligt at finde enkelte ekstra kanaler, men sporkapaciteten på København H vil blive belastet yderligere, med de risiko for trafikafviklingen og manglende robusthed som det medfører. Pt. er der i øvrigt ikke råderum til produktionsudvidelser.

Ønske: Et mindre ønske er om det er muligt at få en afgang fra København H kl. 23.00 (denne findes pt. ikke)

Svar fra DSB: Ikke økonomisk råderum til udvidelser.


Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub
Gert Jørgensen
Flemming Meyer Kjærgaard
Rasmus Møller Selsmark