Sorø Pendlerklub

6. november 2012 19:51
by rasmus
0 Kommentarer

2013 køreplan

6. november 2012 19:51 by rasmus | 0 Kommentarer

Kære alle,

DSB er nu ved at have køreplanen for 2013 klar, med følgende relevante ændringer for Sorø, i forhold til den nuværende køreplan:

 • Togene minuttal 30 fra København H mod Sorø, kører fremover minuttal 28 i stedet. Begrundelsen herfor er problemer med at holde den nuværende køreplan for disse afgange, specielt i myldretiden. Ankomsttidspunkt til Sorø er uændret minuttal 15, dvs. rejsetid fra København H vil fremover være 47 minutter.

  Vi har meldt tilbage til DSB at vi finder det er uhensigtsmæssigt at InterCity togene fra København således kører i minuttal 00 og 28, da det alt andet lige passede godt at disse "store" afgange tidligere netop lå med en halv times mellemrum. Samt ikke mindst at det reelt kan betyde at folk der skifter fra S-tog bliver nødt til at tage et tidligere S-tog for at være sikker på at nå afgangen, og dermed kan risikere at få forlænget rejsetiden med 10 minutter.

 • Afgangen 6.53 fra Sorø mod København beholdes, og DSB arbejder på at finde en ekstra vogn til denne afgang.

 • De tidligere ”Non stop Lyn” til Århus vender tilbage i en ny udgave. Der standses nu i Nyborg & Odense og de kører foran toget i minuttal 28 - hhv. 15.24 & 16.24. Det betyder at forhåbentligt at der bliver mere luft i 15.28 & 16.28.

 

Køreplanen træder i kraft søndag den 9. december 2012 og man kan allerede nu finde de nye tider på www.rejseplanen.dk.

 

Med venlig hilsen

Sorø Penderklub

20. oktober 2012 22:20
by rasmus
0 Kommentarer

Prisinformation omkring Rejsekortet

20. oktober 2012 22:20 by rasmus | 0 Kommentarer

Sorø Pendlerklub har deltaget i et dialogmøde med DSB. Ud over pladsmangel var et af emnerne Rejsekort. Noget tyder på, at pendlerne ikke får glæde af Rejsekortets fleksibilitet før en gang i 2014. Vi skal således anvende vores traditionelle månedskort indtil da.

Prisstrukturen for Rejsekortet blev drøftet. I den forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på følgende. Det nye takst-system i Rejsekortet har den konsekvens, at prisen for en tur til København er dyrere end at købe en billet i automaten. Hvis man ikke bruger Rejsekortet ofte, og derfor er på rabattrin 0, så koster en tur til København 97 kr. ( 194 kr. retur ), hvorimod en papirbillet fra automaten koster 92 kr. ( 184 kr. retur ) Det vil sige, at vi formentlig kan se frem til en prisstigning på ca. 5% ved overgangen til Rejsekort.

Vi vil derfor anbefale, at rejsende køber et 10-turs klippekort til pt. 690 kr. svarende til 69 kr. ( 138 kr. retur ) for en tur til København, hvis man ikke rejser så ofte.

Til sammenligning er prisen for et månedskort 1760 kr. for 30 dage. Ved anvendelse af kortet hver dag, er prisen for en tur til København 29 kr. ( 58 kr. retur ). Ved anvendelse af månedskortet i 22 hverdage er prisen 40 kr. ( 80 kr. retur ), altså fortsat en klækkelig rabat i forhold til alternativerne. Hertil kommer den rabat på 8%,  der kan opnås ved køb af Pendlerkortet online gennem DSB +more.

 

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub

Gert Jørgensen
Flemming Kjærgaard
Rasmus Selsmark

11. august 2012 23:14
by rasmus
0 Kommentarer

Ændringer i buskøreplaner for stationen pr. 14. august 2012

11. august 2012 23:14 by rasmus | 0 Kommentarer

Vi har fået oplyst fra et medlem af pendlerklubben at der ændres buskøreplaner i Sorø den 14. august 2012:

"Vi går fra nu 2-5 busser i timen mellem byen og stationen, til 3-5 busser i timen på strækningen.
 
Der kommer nok så mange flere busser i Sorø, men de bliver fordelt bedre mellem hinanden, så det vil føles som om at der kører flere busser. Den største ompakning sker med Stenlille-bussen rute 425, som hidtil har kørt hver "halvanden time", og altid 5 minutter før eller efter de 2 andre bybusser, 421 og 422.
Nu får 425 timedrift, og bliver lagt så den passer mellem de 2 andre bybusser med halvtimesdrift. Der bliver altså 15 minutter mellem busserne 421-425-422. Når det så ikke bliver "ægte" 15-minutters-drift, skyldes det at de 2 andre busser på strækningen, 483 og 615, ikke konstant kører i harmoni med de andre busser. Så i nogle timetal er der stadig huller med 30 minutter mellem næste bus på strækningen mellem byen og stationen.
 
Så den største forbedring er, at 425 nu kører ml. byen og stationen en gang i timen, og oven i købet helt til kl. 19.30 på hverdage. Hvilket er godt for pendlerne, men skidt for de små bysamfund omkring Sorø, for jeg kan se at man til gengæld nedlægger landsby-bussen 426. Resten af ruterne er småændringer, bl.a. at 421 og 422 ikke længere har endestation i Pedersborg, men kører rundt i et 8-tal. Så det betyder også nye minuttal på de faste bybus-ruter - så ALLE bør tjekke de nye køreplaner."


Så hvis du rejser med bus til eller fra Sorø Station, opfordres du til at checke www.rejseplanen.dk eller http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/trafikinfo/Pages/Koereplanskift-august-2012.aspx

Og vi takker naturligvis i pendlerklubben for informationen.


Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub

24. juni 2012 23:12
by rasmus
0 Kommentarer

Ændrede afgangstider fra København mod Sorø fra 1. juli til 18. august

24. juni 2012 23:12 by rasmus | 0 Kommentarer

Pga. sporarbejder på Sjælland (dog ikke på vores strækning) vil der i perioden 1. juli til 18. august være ændringer i køreplanerne, bl.a. vil en række tog standse ekstraordinært i enten Hedehusene/Trekroner eller Viby/Borup.

Primært vil det betyde at tog med afgang minuttal 30 fra København H i perioden kører minuttal 25 i stedet. Om morgenen vil togene ankomme en smule senere til København H.

De nye tider er lagt på www.rejseplanen.dk, så her kan man se om ens sædvanlige afgang er påvirket af ændringerne.

Mvh. Sorø Pendlerklub

14. juni 2012 23:05
by rasmus
0 Kommentarer

Ny afgang 6.53 og gratis internet i togene fra efteråret

14. juni 2012 23:05 by rasmus | 0 Kommentarer

Sommerferien nærmer sig, og vi kan i Sorø Pendlerklub se tilbage på et halvår hvor togtrafikken har kørt meget fornuftigt, dvs. med relativt få forsinkelser eller andre problemer i forhold til rettidigheden. Vi kan derudover se frem til et efterår med en ny morgenafgang mod København samt gratis internet i toget, hvilket vi i pendlerklubben ser som to meget positive nyheder fra DSB's side.

Ny afgang 6.53 mod København

Ifølge DSB og rejseplanen.dk, vil der fra den 20. august køre en ny morgenafgang mod København kl. 6.53, med stop i Ringsted, Roskilde, København (ank. 7.41), Nørreport og Østerport. Denne afgang starter i Slagelse, så man må forvente at der vil være god plads fra Sorø. Bemærk at denne afgang ikke standser i Valby.

Vi er naturligvis meget tilfredse i pendlerklubben med at DSB har fundet mulighed for at udvide kapaciteten om morgenen mod København.

Gratis internet i togene

Ifølge f.eks. http://politiken.dk/tjek/ECE1621609/bedre-og-gratis-internet-paa-vej-til-togpendlerne/ vil DSB fra efteråret tilbyde gratis internet i toget. Vi kender ikke detaljerne endnu, men vil sandsynligvis gælde for IC3/IR4/IC4 tog (dvs. ikke dobbeltdækkere) og vil formentligt kræve medlemsskab af +more. I Sorø Pendlerklub ser vi frem til dette, og hilser det meget velkomment som et initiativ fra DSB til at gøre den kollektive trafik mere attraktiv.

Pladsproblemer

Det er vores opfattelse at vi om morgenen kun har pladsproblemer på afgangen fredag kl. 7.59 mod København, da denne afgang kun kører med ét togsæt. Vi gør løbende DSB opmærksomme på problemet, men desværre har det ikke været muligt at finde en løsning endnu.

Om eftermiddagen er 15.30 og 16.30 fra København meget fyldte, og der er stående passagerer, ofte indtil Roskilde eller Ringsted. Vi er i dialog med DSB omkring disse afgange, men formentligt er der ikke så meget at gøre her, udover at være forberedt på ståplads, hvis man tager med én af disse afgange. Vi hører at afgangene minuttal 00 fra København typisk har bedre plads end minuttal 30.

Alle opfordres gerne til at gøre os opmærksomme via hjemmesiden, hvis der er gentagne pladsproblemer på bestemte afgange.

Svar på vores ønsker til køreplanen for 2013

Til dette års pendlertræf, som blev afholdt i foråret, blev alle pendlerklubber opfordret til at indsende ønsker til køreplanen for 2013. På http://www.dsb.dk/kundeservice/pendlerklubber/ kan referatet fra pendlertræffet hentes, men gengiver også svarene på vores ønsker herunder. Som det ses, har det ikke været muligt at opfylde nogle af vores ønsker, men i det mindste har vi fået svar på nogle af de spørgsmål, som vi også ofte hører fra medlemmer af pendlerklubben.

Ønske: Genindførsel af pendler-lyntogene fra København mod Odense kl. 15.27 og 16.27 (uden stop Valby-Slagelse), som eksisterede i K11. Efter disse ikke længere kører, har vi oplevet et mærkbart ekstra pres på afgangene 15.30 (IC 957) og 16.30 (IC 861), hvilket bevirker at der nu altid er stående passagerer med disse afgange, typisk indtil Ringsted eller Sorø

Svar fra DSB: DSB's økonomiske situation umuliggør desværre produktionsudvidelser ud over det som er besluttet til K12. Til K12 blev også besluttet at køre 40 ugentlige afgange med X-lyn mellem Cph og Aarhus med stop i København H, Ny, Od, Vj, Ar. Systemet kører ikke pt. pga. IC4 "grounding", men det forventes at komme til at køre når IC4 igen bliver godkendt til at køre med passagerer. Det vil i høj grad vil aflaste IC 957, IC861. Det løser desværre ikke det aktuelle problem lige nu, men vi går heldigvis mod bedre tider.

Ønske: Vi mener faktisk at disse to afgange (IC 957 og IC 861) er så fyldte at de må give Jer et problem i forhold til punkt 1.6.2 i kontrakten med Trafikministeriet, hvori der står "(...) maksimalt tillade 20 pct. stående passagerer i maksimalt 30 minutter".

Svar fra DSB: DSB overholder Trafikkontrakten. DSB må ikke planlægge med mere en 20% stående passager i mere end 30 minutter, hvilket planmæssigt ikke sker, men det sker på konkrete afgange f.eks. når der er ekstraordinært mange kunder eller ved materielmangel. Der skal dog ikke være tvivl om at vi inden for de muligheder vi har gør hvad vi kan for at minimere både antallet af overbelagte tog samt perioden hvor kunderne må stå op

Ønske: Vi oplever at togene typisk ankommer rettidigt til København H om morgenen, men ofte så holder 6-8 minutter før det kører videre mod Nørreport/Østerport. Dels betyder dette at togene så rent faktisk er forsinket ved ankomst til Østerport, men også at folk "mister" noget tid om morgenen. Er der en særlig grund til at togene holder så længe på København H, og kan der forbedres på dette?

Svar fra DSB: Alle tog på København H kan ikke få den optimale holdetid pga. "røret" mellem København H og Østerport som er en flaskehals for togtrafikken. Vi planlægger med at nøjes med et par minutter, men det lykkes desværre ikke altid.

Ønske: Det er vores opfattelse at der er størst pres på strækningen København-Roskilde, hvilket bevirker at intercity tog er fyldte på denne strækning, men derefter har bedre plads (dog ikke altid siddepladser før Ringsted). Er det muligt at køre ekstra afgange på strækningen København-Roskilde i myldretiden? Evt. uden stop Valby-Roskilde, for at gøre dem mere attraktive for pendlere fra Roskilde?

Svar fra DSB: Mellem 7.00 og 8:30 er der ikke flere kanaler ind til København H. Om eftermiddagen er det muligt at finde enkelte ekstra kanaler, men sporkapaciteten på København H vil blive belastet yderligere, med de risiko for trafikafviklingen og manglende robusthed som det medfører. Pt. er der i øvrigt ikke råderum til produktionsudvidelser.

Ønske: Et mindre ønske er om det er muligt at få en afgang fra København H kl. 23.00 (denne findes pt. ikke)

Svar fra DSB: Ikke økonomisk råderum til udvidelser.


Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub
Gert Jørgensen
Flemming Meyer Kjærgaard
Rasmus Møller Selsmark

19. marts 2012 23:17
by rasmus
0 Kommentarer

Fra DSB pendlertræf

19. marts 2012 23:17 by rasmus | 0 Kommentarer

DSB afholdt det årlige pendlertræf i weekenden. Der blev orienteret omkring sporarbejder forskellige steder i landet, f.eks. udbygning til dobbeltspor på dele af strækningen mellem Roskilde og Holbæk, men umiddelbart er der ikke nogle sporarbejder, der kommer til at påvirke Sorø direkte. Derudover arbejdes på bedre og mere målrettet information, f.eks. en SMS tjeneste, hvor man kan få information, hvis ens afgang er forsinket.

I forhold til køreplanen for 2013, arbejder DSB på at få en ny afgang fra Slagelse mod Østerport med afgang fra Sorø kl. 6.53 og stop i Ringsted og Roskilde, hvorefter der køres uden stop til København H. Forhåbentligt kan denne afgang være med til at lette presset på 6.30 og 7.00. Der arbejdes rent faktisk på at denne afgang indføres efter sommerferien, men ellers skulle den højst sandsynligt starte med at køre fra december.

Som nogle muligvis har fundet ud af, er pladsgaranti konceptet på DSB 1' ændret pr. 2. februar 2012, således at man nu ikke længere modtager en erstatningsrejse, hvis der ikke er plads, men "blot" modtager en billet, der kan bruges til opgradering af en standard billet til en DSB 1'.

Som sædvanlig var det en god lejlighed til at mødes med både DSB ansatte, men ikke mindst få talt med de øvrige pendlertalsmænd i Danmark, og høre hvilke udfordringer man har forskellige steder i landet.

Mvh. Sorø Pendlerklub

9. februar 2012 23:34
by rasmus
0 Kommentarer

Tilbagemelding vedr. K12 køreplan/ønsker til K13 fra Sorø Pendlerklub

9. februar 2012 23:34 by rasmus | 0 Kommentarer

Som opfølgning på vores møde i pendlerklubben i mandags, har vi sendt følgende tilbagemelding vedr. køreplaner til DSB:

"Kære Anne-Lise Bach Sørensen,

Vi har holdt møde i Sorø Pendlerklub den 6/2-2012, hvor vi drøftede K12, samt ønsker til K13 køreplanen. Generelt er vi meget tilfredse med rettidigheden af togene, som vi føler, er væsentligt forbedret henover de seneste år. Vi oplever dog store problemer med manglende siddepladser på en del afgange i myldretiden, men det er I formentligt klar over allerede.

Vores ønsker til K13 er:

 • Genindførsel af pendler-lyntogene fra København mod Odense kl. 15.27 og 16.27 (uden stop Valby-Slagelse), som eksisterede i K11. Efter disse ikke længere kører, har vi oplevet et mærkbart ekstra pres på afgangene 15.30 (IC 957) og 16.30 (IC 861), hvilket bevirker at der nu altid er stående passagerer med disse afgange, typisk indtil Ringsted eller Sorø.
 • Vi mener faktisk at disse to afgange (IC 957 og IC 861) er så fyldte at de må give Jer et problem i forhold til punkt 1.6.2 i kontrakten med Trafikministeriet, hvori der står "(...) maksimalt tillade 20 pct. stående passagerer i maksimalt 30 minutter".
 • Vi oplever at togene typisk ankommer rettidigt til København H om morgenen, men ofte så holder 6-8 minutter før det kører videre mod Nørreport/Østerport. Dels betyder dette at togene så rent faktisk er forsinket ved ankomst til Østerport, men også at folk "mister" noget tid om morgenen. Er der en særlig grund til at togene holder så længe på København H, og kan der forbedres på dette?
 • Det er vores opfattelse at der er størst pres på strækningen København-Roskilde, hvilket bevirker at intercity tog er fyldte på denne strækning, men derefter har bedre plads (dog ikke altid siddepladser før Ringsted). Er det muligt at køre ekstra afgange på strækningen København-Roskilde i myldretiden? Evt. uden stop Valby-Roskilde, for at gøre dem mere attraktive for pendlere fra Roskilde?
 • Et mindre ønske er om det er muligt at få en afgang fra København H kl. 23.00 (denne findes pt. ikke)

Med venlig hilsen

Rasmus Møller Selsmark
Gert Jørgensen
Flemming Meyer Kjærgaard
Sorø Pendlerklub"

8. februar 2012 23:21
by rasmus
0 Kommentarer

Referat af møde i Sorø Pendlerklub den 6/2-2012

8. februar 2012 23:21 by rasmus | 0 Kommentarer

1. Velkomst og præsentation

Til stede:

 • Henrik, Sorø-Østerport 7.00, 16.18
 • Marianne, Sorø-Kbh H, 7.00, 16.00
 • Jackie, Sorø-Valby, 7.30. Hjem Kbh H 15.30
 • Pia, Sorø-Østerport, 7.30/8.00. 16.18 (Østerport)
 • Gert Jørgensen, Sorø-Nørreport/Kongens Nytorv, 6.30, 17.30
 • Rasmus, Sorø-Valby 6.30/7.00, 16.34
 • Mikkel, Sorø-Valby, 7.00, 16.34
 • Eric, Odense-Sorø, Skiftende tider typisk ankomst Sorø mellem 7-9 om morgenen

2. Status på rettidighed og siddepladser. Debat om eventuelle udfordringer i forbindelse med en betalingsring

 • Generelt er vores opfattelse at togene kører rettidigt til København H. Men til Kbh-Østerport bliver toget forsinket. Er det muligt at ændre rutiner?
 • Især ud af København eftermiddag er rettidigheden forbedret.
 • Vi oplever meget kaotiske pladsforhold i myldretiden mod København
 • Generelt har vi oplevet fald i antal togsæt i januar måned
 • Vi er bekymret for udviklingen med prisdifferentiering af DSBs produkter. Det løser ikke problemerne med manglende pladser at forsøge at sælge pladsbilletter
 • Kan vi få oplyst hvor mange rejsende der er fra Sorø?
 • Bekymring for materielsituation i forbindelse med betalingsring
 • Mikkel: Kan rejsegarantien bruges på at leje yderligere togsæt? (konstruktivt)
 • I kontrakten mellem Trafikministeriet og DSB, står at der på en afgang (f.eks. 16.30) max. må være 20% flere passagerer end der er siddepladser til, i 30 min. Ellers skal DSB forsøge at løse problemet, typisk i form af flere vogne eller på omlægge afgange.
 • Mikkel: Arbejdsmiljø forhold for togpersonale når der er mange passagerer.

3. Evaluering af køreplan 2012 samt forslag til køreplan for 2013

Vi forventer at melde følgende tilbage til DSB, vedr. 2013 køreplanen:

 • Ros for halvtimesdrift, samt at rettidigheden løbende er forbedret siden 2011 køreplanen.
 • På trods af løfter om forbedrede pladsforhold fra Sorø mod København om morgenen, har vi stadig afgange med store pladsproblemer.
 • Vi mangler pendler-lyntoget fra København H kl. 15.27 og 16.27. Da det stoppede med den nye køreplan, kan vi se at 15.30 og 16.30 har mærkbart flere passagerer.
 • Togene ankommer typisk rettidigt til København H om morgenen, men holder så ofte 6-8 minutter før det kører videre mod Nørreport/Østerport. Dels betyder dette at togene så rent faktisk er forsinket ved ankomst til Østerport, men også at folk "mister" noget tid om morgenen. Er der en særlig grund til at togene holder så længe på København H, og kan der forbedres på dette?
 • Et mindre ønske er om det er muligt at få en afgang fra København H kl. 23.00 (denne findes pt. ikke). Flere af de tilstedeværende havde oplevet at stå på Hovedbanen på dette tidspunkt, for at konstatere at der ikke kører noget tog.

4. Tilgængelighed på og omkring Sorø Station. Manglende ledelinjer og parkeringsforhold for cykler og biler

Gert orienterede omkring manglende ledelinjer på stationen for blinde.

Vedr. parkeringsforhold, er det evt. muligt at inddrage det grønne areal på Frederiksberg siden? Have fokus på dette på længere sigt. Gert taler med kommunen om det.

Vi kontakter kommunen omkring trappen ned til tunellen fra Frederiksberg siden. Stenene er skyllet fri for grus. Gert kontakter kommunen.

Det lader til at der står mange ejer-løse på cykelparkeringspladsen på Sorø-siden. Vi beder DSB om at foretage en oprydningsrunde (eller hører hvornår de sidst har haft)

Ærgerligt at cykelstativer ødelægger magnetlygter. Der mangler cykel p-pladser på Sorø siden. Gerne overdækkede.

5. Information omkring overvejelser i kommunen vedrørende den trafikale infrastruktur

Kommunen arbejder på en bedre servicering af erhvervsområdet/Sorø station.

Eric fra Regionshuset kunne berette om at man ofte skal vente 25 minutter på bussen på stationen. Et konkret eksempel er bus 425, som kører kl. 9.00, hvor toget vestfra ankommer, og man derfor ikke kan nå bussen.

Eric har dialog med Petur Holm fra Sorø Kommune omkring dette, og er fortrøstningsfuld i forhold til at der bliver fundet løsning på dette.

6. Forholdene for busrejsende

Busserne er flyttet ned foran stationen, så man kan se bussernes numre.

Busstandere er ikke korrekte. F.eks. er det stadig de gamle bus-numre fra sidste år, der står på standerne. Eric skriver med konkrete eksempler.

7. Sorø Pendlerklubs synlighed og kontakt til medierne

Pendlerklubben deltager i det tværgående samarbejde mellem pendlerklubber på Sjælland samt naturligvis i møder hos DSB. Et konkret eksempel er den fælles pressemeddelelse før nytår omkring betalingsringens konsekvenser for pendlere.

DSB er desuden blevet bedre over tid til at inddrage pendlerklubberne i arbejdet omkring nye køreplaner osv. (dog er det ikke altid vi får vores vilje)

Gert deltager i pendlerpanel hos Berlingske Tidende, hvor der fra uge 7 bliver sat fokus på forholdene for pendlere.

Vi har været i Sorø Avis for nyligt omkring tog, der ikke standsede i Sorø.

Gert vil iværksætte en kampagne for at skaffe flere medlemmer.

8. Samarbejde med andre pendlerklubber og deltagelse i DSB's pendlermøder

DSB er blevet bedre til at inddrage os i spørgsmål omkring forholdene for pendlere. DSB er desuden begyndt at udsende nyhedsbreve til pendlere. Dette bliver videresendt til klubbens medlemmer.

DSB afholder næste pendlertalsmandstræf i marts måned. Rasmus deltager.

9. Økonomi

Regnskab for perioden 1/1-2010 til 31/12-2011:

Indbetalinger fra medlemmer 970 kr.
Udgifter til hjemmeside 750 kr.
"Overskud" 220 kr.

Indestående bank pr. 6/2-2012: 203,99 kr.

Rasmus sender kontooplysninger ud, så folk kan foretage frivillige indbetalinger. Kontonummeret fremgår også af siden "Om Sorø Pendlerklub". Gert og Mikkel undersøger mulighed for at lave en kampagne for at øge synligheden af pendlerklubben.

10. Eventuelt

Rejsekort: En tur til København koster 97 kr., imod et 10-turs klip, der koster ca. 70 kr. Dette virker ikke hensigtsmæssigt i forhold til at man ønsker at få flere passagerer til at tage toget. Rasmus overvejer at skrive til medierne.

Og så skal der naturligvis lyde en stor tak til Jørgen for hans altid gode og venlige betjening i kiosken!

25. januar 2012 23:37
by rasmus
0 Kommentarer

Invitation til møde i Sorø Pendlerklub mandag den 6.februar kl. 19.30

25. januar 2012 23:37 by rasmus | 0 Kommentarer

Kære alle interesserede,

Der afholdes møde i Sorø Pendlerklub mandag den 6.februar kl. 19.30 hos Gert Jørgensen, Søgade 17 2.sal, Sorø.

Dagsorden:

 1. Velkomst og præsentation
 2. Status på rettigdighed og siddepladser. Debat om eventuelle udfordringer i forbindelse med en betalingsring
 3. Evaluering af køreplan 2012 samt forslag til køreplan for 2013
 4. Tilgængelighed på og omkring Sorø Station. Manglende ledelinjer og parkeringsforhold for cykler og biler
 5. Information omkring overvejelser i kommunen vedrørende den trafikale infrastruktur
 6. Forholdende for busrejsende
 7. Sorø Pendlerklubs synlighed og kontakt til medierne
 8. Samarbejde med andre pendlerklubber og deltagelse i DSB's pendlermøder
 9. Økonomi
 10. Eventuelt

Alle er velkomne. Tilmelding kan ske via hjemmesiden eller til gejo@soroe.dk

 

Med venlig hilsen

Gert Jørgensen
Rasmus Selsmark
Flemming Kjærgaard
Sorø Pendlerklub