Sorø Pendlerklub

30. juni 2013 20:07
by rasmus
0 Kommentarer

Ændret køreplan og aflyst morgenafgang indtil 18. august

30. juni 2013 20:07 by rasmus | 0 Kommentarer

Vær opmærksom på at der på grund af arbejde på Lillebæltsbroen køres med ændret køreplan i perioden 29. juni til 18. august 2013. Konkret betyder det:

Sorø:

  • 6.52 mod København er aflyst
  • Minuttal 00 mod København kører i stedet minuttal 15 (med undtagelse af 6.00)
  • Tog fra København mod Fyn minuttal 15 kører nu i stedet minuttal 08

København:

  • Minuttal 28 fra København H mod Sorø er ændret til afgang minuttal 15

For yderligere information henvises til www.rejseplanen.dk

 

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub

23. juni 2013 20:04
by rasmus
0 Kommentarer

Mødet den 25. juni er aflyst

23. juni 2013 20:04 by rasmus | 0 Kommentarer

Kære alle,

Pga. få tilmeldte har vi valgt at aflyse det oprindeligt planlagte møde i Sorø Pendlerklub den 25. juni. De fleste af punkterne klares via mail, og vedr. adgang til toiletter på stationen følger vi op i forhold til kommunen.

Mvh. Sorø Pendlerklub

17. februar 2013 16:53
by rasmus
0 Kommentarer

Information fra DSB omkring manglende togsæt

17. februar 2013 16:53 by rasmus | 0 Kommentarer

Vi har i det månedlige nyhedsbrev fra DSB til pendlerklubberne modtaget følgende information om de aktuelle problemer med manglende togsæt.

"DSB mangler IR4-tog i drift

Der mangler for øjeblikket IR4-tog i drift. Forklaringen er, at værkstedet, El Togsæt Helgoland, mangler en reservedel, en overspændingsmodstand, der er gået i stykker på flere togsæt samtidig.
El Togsæt Helgoland har fundet fejlen, men da modstanden sjældent går i stykker, råder værkstedet kun over en begrænset mængde reservedele. Lige nu er lagret tømt, og delene fra et havareret sæt, der skal stå på værksted nogen tid endnu, er lånt. El Togsæt Helgoland vurderer, det kommer til at tage et stykke tid at skaffe reservedelene. DSB har naturligvis gjort nogle tiltag, der skal begrænse skadesvirkningerne af de manglende sæt i drift. Vi forventer at alle IR4 tog er i drift i slutningen af marts."

5. februar 2013 08:38
by rasmus
0 Kommentarer

Skuffende information fra DSB om aktuelle pladsproblemer

5. februar 2013 08:38 by rasmus | 0 Kommentarer

Efter et godt 2012 for pendlerne og en god start på 2013 med tog til tiden og opstart af den nye køreplan 2012-13 var vi klar til at rose DSB og Banedanmark. Men inden vi fik foretaget evalueringen, fik vi nogle knap så positive overraskelser.

Først fik vi at vide, at priserne for DSB`s faste kunder igen ville stige med gennemsnitligt 3,5%. Samtidig gjorde politikerne et stort nummer ud af, at DSB nu sætter priserne ned udenfor myldretiden. Desværre faldt dette sammen med at vi siden den 21. januar har oplevet manglende togsæt på flere afgange i morgenmyldretiden, med stående passagerer fra Sorø til følge.

Der kan naturligvis være gode grunde til at der mangler togsæt, men i dette tilfælde har vi i pendlerklubben oplevet at vi hører om de manglende togsæt fra passagererne, uden at vi har fået information fra DSB om ændringerne. Vores kontaktperson hos DSB har efterfølgende svaret os at de pga. vinteren for tiden har ekstraordinært mange vogne på værksted, og forventer der kan gå op til 3-4 uger før situationen er normal igen.

Dels reagerer vi på at vi for tiden ikke føler DSB leverer os det produkt vi er vant til, men ikke mindst er det frustrerende både for passagerer og togpersonale, at der ikke fra DSB’s side informeres om årsagen til f.eks. manglende togsæt. Vi hører at ikke engang personalet i toget har været informeret om hvorfor der mangler togsæt, hvilket naturligvis heller ikke er optimalt for togpersonalet, som netop har den mest direkte kontakt til passagererne.

Må vi foreslå, at man i god tid før man tager så mange togsæt ud, informerer pendlerne om dette. Vi er overbeviste om, at der bliver arbejdet på højtryk for at få de manglende togsæt på skinnerne igen, men ser gerne at DSB mere aktivt forsøger at imødekomme situationen, f.eks. kunne der måske opslås nogle akutjob. Det er i alles interesse at togdriften kører så optimalt som muligt.


Sorø Pendlerklub

Gert Jørgensen
Rasmus Selsmark
Flemming Kjærgaard

29. januar 2013 16:09
by rasmus
0 Kommentarer

Manglende togsæt på 6.31 mod København

29. januar 2013 16:09 by rasmus | 0 Kommentarer

Vi har modtaget henvendelser omkring manglende togsæt på især 6.31 mod København, startende fra mandag den 21. januar 2013. Dette har vi sendt videre til DSB, som svarer:

"Vi har desværre været nødsaget til at køre med færre vogne end normalt på bl.a. IC802 i sidste uge.
Baggrunden er, at vi i øjeblikket har ekstraordinært mange togsæt på værksted bl.a. som følge af det hårde frostvejr. I sidste ende betyder det, at vi ikke altid har det antal togsæt til rådighed, som er nødvendigt i forhold til at køre som normalt.
Der bliver arbejdet på højtryk på vores værksteder med at få klargjort endnu flere togsæt.
 
På nuværende tidspunkt er det svært at give en konkret prognose for, hvornår antallet af togsæt for lige netop IC802 er tilbage på normalen, men vi er opmærksomme på problemstillingen, og der bliver knoklet på værkstederne."

 

Vi håber på at problemerne bliver løst hurtigst muligt.

 

Mvh. Sorø Pendlerklub

26. november 2012 22:49
by rasmus
0 Kommentarer

Forbikørsel af Sorø station lørdag den 24. november 2012

26. november 2012 22:49 by rasmus | 0 Kommentarer

Vi har fra en passager modtaget besked om at IC 141 fra København ikke standsede i Sorø i lørdags kl. 12.45. Det er desværre ikke første gang vi oplever dette i Sorø, og vi har naturligvis henvendt os til DSB omkring hændelsen, da det er generende for passagerer der enten skulle stige på eller af toget, men ikke mindst da man som passager kan føle sig utryg når et tog "glemmer" at standse på en station.

Svaret fra DSB's side er at man allerede havde registreret den manglende standsning internt, samt at der "arbejdes på sagen".

Vi hører naturligvis gerne, hvis andre oplever at et tog ikke standser på Sorø eller andre stationer.

 

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub

6. november 2012 19:51
by rasmus
0 Kommentarer

2013 køreplan

6. november 2012 19:51 by rasmus | 0 Kommentarer

Kære alle,

DSB er nu ved at have køreplanen for 2013 klar, med følgende relevante ændringer for Sorø, i forhold til den nuværende køreplan:

  • Togene minuttal 30 fra København H mod Sorø, kører fremover minuttal 28 i stedet. Begrundelsen herfor er problemer med at holde den nuværende køreplan for disse afgange, specielt i myldretiden. Ankomsttidspunkt til Sorø er uændret minuttal 15, dvs. rejsetid fra København H vil fremover være 47 minutter.

    Vi har meldt tilbage til DSB at vi finder det er uhensigtsmæssigt at InterCity togene fra København således kører i minuttal 00 og 28, da det alt andet lige passede godt at disse "store" afgange tidligere netop lå med en halv times mellemrum. Samt ikke mindst at det reelt kan betyde at folk der skifter fra S-tog bliver nødt til at tage et tidligere S-tog for at være sikker på at nå afgangen, og dermed kan risikere at få forlænget rejsetiden med 10 minutter.

  • Afgangen 6.53 fra Sorø mod København beholdes, og DSB arbejder på at finde en ekstra vogn til denne afgang.

  • De tidligere ”Non stop Lyn” til Århus vender tilbage i en ny udgave. Der standses nu i Nyborg & Odense og de kører foran toget i minuttal 28 - hhv. 15.24 & 16.24. Det betyder at forhåbentligt at der bliver mere luft i 15.28 & 16.28.

 

Køreplanen træder i kraft søndag den 9. december 2012 og man kan allerede nu finde de nye tider på www.rejseplanen.dk.

 

Med venlig hilsen

Sorø Penderklub

20. oktober 2012 22:20
by rasmus
0 Kommentarer

Prisinformation omkring Rejsekortet

20. oktober 2012 22:20 by rasmus | 0 Kommentarer

Sorø Pendlerklub har deltaget i et dialogmøde med DSB. Ud over pladsmangel var et af emnerne Rejsekort. Noget tyder på, at pendlerne ikke får glæde af Rejsekortets fleksibilitet før en gang i 2014. Vi skal således anvende vores traditionelle månedskort indtil da.

Prisstrukturen for Rejsekortet blev drøftet. I den forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på følgende. Det nye takst-system i Rejsekortet har den konsekvens, at prisen for en tur til København er dyrere end at købe en billet i automaten. Hvis man ikke bruger Rejsekortet ofte, og derfor er på rabattrin 0, så koster en tur til København 97 kr. ( 194 kr. retur ), hvorimod en papirbillet fra automaten koster 92 kr. ( 184 kr. retur ) Det vil sige, at vi formentlig kan se frem til en prisstigning på ca. 5% ved overgangen til Rejsekort.

Vi vil derfor anbefale, at rejsende køber et 10-turs klippekort til pt. 690 kr. svarende til 69 kr. ( 138 kr. retur ) for en tur til København, hvis man ikke rejser så ofte.

Til sammenligning er prisen for et månedskort 1760 kr. for 30 dage. Ved anvendelse af kortet hver dag, er prisen for en tur til København 29 kr. ( 58 kr. retur ). Ved anvendelse af månedskortet i 22 hverdage er prisen 40 kr. ( 80 kr. retur ), altså fortsat en klækkelig rabat i forhold til alternativerne. Hertil kommer den rabat på 8%,  der kan opnås ved køb af Pendlerkortet online gennem DSB +more.

 

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub

Gert Jørgensen
Flemming Kjærgaard
Rasmus Selsmark

11. august 2012 23:14
by rasmus
0 Kommentarer

Ændringer i buskøreplaner for stationen pr. 14. august 2012

11. august 2012 23:14 by rasmus | 0 Kommentarer

Vi har fået oplyst fra et medlem af pendlerklubben at der ændres buskøreplaner i Sorø den 14. august 2012:

"Vi går fra nu 2-5 busser i timen mellem byen og stationen, til 3-5 busser i timen på strækningen.
 
Der kommer nok så mange flere busser i Sorø, men de bliver fordelt bedre mellem hinanden, så det vil føles som om at der kører flere busser. Den største ompakning sker med Stenlille-bussen rute 425, som hidtil har kørt hver "halvanden time", og altid 5 minutter før eller efter de 2 andre bybusser, 421 og 422.
Nu får 425 timedrift, og bliver lagt så den passer mellem de 2 andre bybusser med halvtimesdrift. Der bliver altså 15 minutter mellem busserne 421-425-422. Når det så ikke bliver "ægte" 15-minutters-drift, skyldes det at de 2 andre busser på strækningen, 483 og 615, ikke konstant kører i harmoni med de andre busser. Så i nogle timetal er der stadig huller med 30 minutter mellem næste bus på strækningen mellem byen og stationen.
 
Så den største forbedring er, at 425 nu kører ml. byen og stationen en gang i timen, og oven i købet helt til kl. 19.30 på hverdage. Hvilket er godt for pendlerne, men skidt for de små bysamfund omkring Sorø, for jeg kan se at man til gengæld nedlægger landsby-bussen 426. Resten af ruterne er småændringer, bl.a. at 421 og 422 ikke længere har endestation i Pedersborg, men kører rundt i et 8-tal. Så det betyder også nye minuttal på de faste bybus-ruter - så ALLE bør tjekke de nye køreplaner."


Så hvis du rejser med bus til eller fra Sorø Station, opfordres du til at checke www.rejseplanen.dk eller http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/trafikinfo/Pages/Koereplanskift-august-2012.aspx

Og vi takker naturligvis i pendlerklubben for informationen.


Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub