Sorø Pendlerklub

8. februar 2012 23:21
by rasmus
0 Kommentarer

Referat af møde i Sorø Pendlerklub den 6/2-2012

8. februar 2012 23:21 by rasmus | 0 Kommentarer

1. Velkomst og præsentation

Til stede:

 • Henrik, Sorø-Østerport 7.00, 16.18
 • Marianne, Sorø-Kbh H, 7.00, 16.00
 • Jackie, Sorø-Valby, 7.30. Hjem Kbh H 15.30
 • Pia, Sorø-Østerport, 7.30/8.00. 16.18 (Østerport)
 • Gert Jørgensen, Sorø-Nørreport/Kongens Nytorv, 6.30, 17.30
 • Rasmus, Sorø-Valby 6.30/7.00, 16.34
 • Mikkel, Sorø-Valby, 7.00, 16.34
 • Eric, Odense-Sorø, Skiftende tider typisk ankomst Sorø mellem 7-9 om morgenen

2. Status på rettidighed og siddepladser. Debat om eventuelle udfordringer i forbindelse med en betalingsring

 • Generelt er vores opfattelse at togene kører rettidigt til København H. Men til Kbh-Østerport bliver toget forsinket. Er det muligt at ændre rutiner?
 • Især ud af København eftermiddag er rettidigheden forbedret.
 • Vi oplever meget kaotiske pladsforhold i myldretiden mod København
 • Generelt har vi oplevet fald i antal togsæt i januar måned
 • Vi er bekymret for udviklingen med prisdifferentiering af DSBs produkter. Det løser ikke problemerne med manglende pladser at forsøge at sælge pladsbilletter
 • Kan vi få oplyst hvor mange rejsende der er fra Sorø?
 • Bekymring for materielsituation i forbindelse med betalingsring
 • Mikkel: Kan rejsegarantien bruges på at leje yderligere togsæt? (konstruktivt)
 • I kontrakten mellem Trafikministeriet og DSB, står at der på en afgang (f.eks. 16.30) max. må være 20% flere passagerer end der er siddepladser til, i 30 min. Ellers skal DSB forsøge at løse problemet, typisk i form af flere vogne eller på omlægge afgange.
 • Mikkel: Arbejdsmiljø forhold for togpersonale når der er mange passagerer.

3. Evaluering af køreplan 2012 samt forslag til køreplan for 2013

Vi forventer at melde følgende tilbage til DSB, vedr. 2013 køreplanen:

 • Ros for halvtimesdrift, samt at rettidigheden løbende er forbedret siden 2011 køreplanen.
 • På trods af løfter om forbedrede pladsforhold fra Sorø mod København om morgenen, har vi stadig afgange med store pladsproblemer.
 • Vi mangler pendler-lyntoget fra København H kl. 15.27 og 16.27. Da det stoppede med den nye køreplan, kan vi se at 15.30 og 16.30 har mærkbart flere passagerer.
 • Togene ankommer typisk rettidigt til København H om morgenen, men holder så ofte 6-8 minutter før det kører videre mod Nørreport/Østerport. Dels betyder dette at togene så rent faktisk er forsinket ved ankomst til Østerport, men også at folk "mister" noget tid om morgenen. Er der en særlig grund til at togene holder så længe på København H, og kan der forbedres på dette?
 • Et mindre ønske er om det er muligt at få en afgang fra København H kl. 23.00 (denne findes pt. ikke). Flere af de tilstedeværende havde oplevet at stå på Hovedbanen på dette tidspunkt, for at konstatere at der ikke kører noget tog.

4. Tilgængelighed på og omkring Sorø Station. Manglende ledelinjer og parkeringsforhold for cykler og biler

Gert orienterede omkring manglende ledelinjer på stationen for blinde.

Vedr. parkeringsforhold, er det evt. muligt at inddrage det grønne areal på Frederiksberg siden? Have fokus på dette på længere sigt. Gert taler med kommunen om det.

Vi kontakter kommunen omkring trappen ned til tunellen fra Frederiksberg siden. Stenene er skyllet fri for grus. Gert kontakter kommunen.

Det lader til at der står mange ejer-løse på cykelparkeringspladsen på Sorø-siden. Vi beder DSB om at foretage en oprydningsrunde (eller hører hvornår de sidst har haft)

Ærgerligt at cykelstativer ødelægger magnetlygter. Der mangler cykel p-pladser på Sorø siden. Gerne overdækkede.

5. Information omkring overvejelser i kommunen vedrørende den trafikale infrastruktur

Kommunen arbejder på en bedre servicering af erhvervsområdet/Sorø station.

Eric fra Regionshuset kunne berette om at man ofte skal vente 25 minutter på bussen på stationen. Et konkret eksempel er bus 425, som kører kl. 9.00, hvor toget vestfra ankommer, og man derfor ikke kan nå bussen.

Eric har dialog med Petur Holm fra Sorø Kommune omkring dette, og er fortrøstningsfuld i forhold til at der bliver fundet løsning på dette.

6. Forholdene for busrejsende

Busserne er flyttet ned foran stationen, så man kan se bussernes numre.

Busstandere er ikke korrekte. F.eks. er det stadig de gamle bus-numre fra sidste år, der står på standerne. Eric skriver med konkrete eksempler.

7. Sorø Pendlerklubs synlighed og kontakt til medierne

Pendlerklubben deltager i det tværgående samarbejde mellem pendlerklubber på Sjælland samt naturligvis i møder hos DSB. Et konkret eksempel er den fælles pressemeddelelse før nytår omkring betalingsringens konsekvenser for pendlere.

DSB er desuden blevet bedre over tid til at inddrage pendlerklubberne i arbejdet omkring nye køreplaner osv. (dog er det ikke altid vi får vores vilje)

Gert deltager i pendlerpanel hos Berlingske Tidende, hvor der fra uge 7 bliver sat fokus på forholdene for pendlere.

Vi har været i Sorø Avis for nyligt omkring tog, der ikke standsede i Sorø.

Gert vil iværksætte en kampagne for at skaffe flere medlemmer.

8. Samarbejde med andre pendlerklubber og deltagelse i DSB's pendlermøder

DSB er blevet bedre til at inddrage os i spørgsmål omkring forholdene for pendlere. DSB er desuden begyndt at udsende nyhedsbreve til pendlere. Dette bliver videresendt til klubbens medlemmer.

DSB afholder næste pendlertalsmandstræf i marts måned. Rasmus deltager.

9. Økonomi

Regnskab for perioden 1/1-2010 til 31/12-2011:

Indbetalinger fra medlemmer 970 kr.
Udgifter til hjemmeside 750 kr.
"Overskud" 220 kr.

Indestående bank pr. 6/2-2012: 203,99 kr.

Rasmus sender kontooplysninger ud, så folk kan foretage frivillige indbetalinger. Kontonummeret fremgår også af siden "Om Sorø Pendlerklub". Gert og Mikkel undersøger mulighed for at lave en kampagne for at øge synligheden af pendlerklubben.

10. Eventuelt

Rejsekort: En tur til København koster 97 kr., imod et 10-turs klip, der koster ca. 70 kr. Dette virker ikke hensigtsmæssigt i forhold til at man ønsker at få flere passagerer til at tage toget. Rasmus overvejer at skrive til medierne.

Og så skal der naturligvis lyde en stor tak til Jørgen for hans altid gode og venlige betjening i kiosken!

Tilføj kommentar

  Country flag

biuquote
 • Kommentar
 • Eksempel
Loading