Sorø Pendlerklub

14. juni 2012 23:05
by rasmus
0 Kommentarer

Ny afgang 6.53 og gratis internet i togene fra efteråret

14. juni 2012 23:05 by rasmus | 0 Kommentarer

Sommerferien nærmer sig, og vi kan i Sorø Pendlerklub se tilbage på et halvår hvor togtrafikken har kørt meget fornuftigt, dvs. med relativt få forsinkelser eller andre problemer i forhold til rettidigheden. Vi kan derudover se frem til et efterår med en ny morgenafgang mod København samt gratis internet i toget, hvilket vi i pendlerklubben ser som to meget positive nyheder fra DSB's side.

Ny afgang 6.53 mod København

Ifølge DSB og rejseplanen.dk, vil der fra den 20. august køre en ny morgenafgang mod København kl. 6.53, med stop i Ringsted, Roskilde, København (ank. 7.41), Nørreport og Østerport. Denne afgang starter i Slagelse, så man må forvente at der vil være god plads fra Sorø. Bemærk at denne afgang ikke standser i Valby.

Vi er naturligvis meget tilfredse i pendlerklubben med at DSB har fundet mulighed for at udvide kapaciteten om morgenen mod København.

Gratis internet i togene

Ifølge f.eks. http://politiken.dk/tjek/ECE1621609/bedre-og-gratis-internet-paa-vej-til-togpendlerne/ vil DSB fra efteråret tilbyde gratis internet i toget. Vi kender ikke detaljerne endnu, men vil sandsynligvis gælde for IC3/IR4/IC4 tog (dvs. ikke dobbeltdækkere) og vil formentligt kræve medlemsskab af +more. I Sorø Pendlerklub ser vi frem til dette, og hilser det meget velkomment som et initiativ fra DSB til at gøre den kollektive trafik mere attraktiv.

Pladsproblemer

Det er vores opfattelse at vi om morgenen kun har pladsproblemer på afgangen fredag kl. 7.59 mod København, da denne afgang kun kører med ét togsæt. Vi gør løbende DSB opmærksomme på problemet, men desværre har det ikke været muligt at finde en løsning endnu.

Om eftermiddagen er 15.30 og 16.30 fra København meget fyldte, og der er stående passagerer, ofte indtil Roskilde eller Ringsted. Vi er i dialog med DSB omkring disse afgange, men formentligt er der ikke så meget at gøre her, udover at være forberedt på ståplads, hvis man tager med én af disse afgange. Vi hører at afgangene minuttal 00 fra København typisk har bedre plads end minuttal 30.

Alle opfordres gerne til at gøre os opmærksomme via hjemmesiden, hvis der er gentagne pladsproblemer på bestemte afgange.

Svar på vores ønsker til køreplanen for 2013

Til dette års pendlertræf, som blev afholdt i foråret, blev alle pendlerklubber opfordret til at indsende ønsker til køreplanen for 2013. På http://www.dsb.dk/kundeservice/pendlerklubber/ kan referatet fra pendlertræffet hentes, men gengiver også svarene på vores ønsker herunder. Som det ses, har det ikke været muligt at opfylde nogle af vores ønsker, men i det mindste har vi fået svar på nogle af de spørgsmål, som vi også ofte hører fra medlemmer af pendlerklubben.

Ønske: Genindførsel af pendler-lyntogene fra København mod Odense kl. 15.27 og 16.27 (uden stop Valby-Slagelse), som eksisterede i K11. Efter disse ikke længere kører, har vi oplevet et mærkbart ekstra pres på afgangene 15.30 (IC 957) og 16.30 (IC 861), hvilket bevirker at der nu altid er stående passagerer med disse afgange, typisk indtil Ringsted eller Sorø

Svar fra DSB: DSB's økonomiske situation umuliggør desværre produktionsudvidelser ud over det som er besluttet til K12. Til K12 blev også besluttet at køre 40 ugentlige afgange med X-lyn mellem Cph og Aarhus med stop i København H, Ny, Od, Vj, Ar. Systemet kører ikke pt. pga. IC4 "grounding", men det forventes at komme til at køre når IC4 igen bliver godkendt til at køre med passagerer. Det vil i høj grad vil aflaste IC 957, IC861. Det løser desværre ikke det aktuelle problem lige nu, men vi går heldigvis mod bedre tider.

Ønske: Vi mener faktisk at disse to afgange (IC 957 og IC 861) er så fyldte at de må give Jer et problem i forhold til punkt 1.6.2 i kontrakten med Trafikministeriet, hvori der står "(...) maksimalt tillade 20 pct. stående passagerer i maksimalt 30 minutter".

Svar fra DSB: DSB overholder Trafikkontrakten. DSB må ikke planlægge med mere en 20% stående passager i mere end 30 minutter, hvilket planmæssigt ikke sker, men det sker på konkrete afgange f.eks. når der er ekstraordinært mange kunder eller ved materielmangel. Der skal dog ikke være tvivl om at vi inden for de muligheder vi har gør hvad vi kan for at minimere både antallet af overbelagte tog samt perioden hvor kunderne må stå op

Ønske: Vi oplever at togene typisk ankommer rettidigt til København H om morgenen, men ofte så holder 6-8 minutter før det kører videre mod Nørreport/Østerport. Dels betyder dette at togene så rent faktisk er forsinket ved ankomst til Østerport, men også at folk "mister" noget tid om morgenen. Er der en særlig grund til at togene holder så længe på København H, og kan der forbedres på dette?

Svar fra DSB: Alle tog på København H kan ikke få den optimale holdetid pga. "røret" mellem København H og Østerport som er en flaskehals for togtrafikken. Vi planlægger med at nøjes med et par minutter, men det lykkes desværre ikke altid.

Ønske: Det er vores opfattelse at der er størst pres på strækningen København-Roskilde, hvilket bevirker at intercity tog er fyldte på denne strækning, men derefter har bedre plads (dog ikke altid siddepladser før Ringsted). Er det muligt at køre ekstra afgange på strækningen København-Roskilde i myldretiden? Evt. uden stop Valby-Roskilde, for at gøre dem mere attraktive for pendlere fra Roskilde?

Svar fra DSB: Mellem 7.00 og 8:30 er der ikke flere kanaler ind til København H. Om eftermiddagen er det muligt at finde enkelte ekstra kanaler, men sporkapaciteten på København H vil blive belastet yderligere, med de risiko for trafikafviklingen og manglende robusthed som det medfører. Pt. er der i øvrigt ikke råderum til produktionsudvidelser.

Ønske: Et mindre ønske er om det er muligt at få en afgang fra København H kl. 23.00 (denne findes pt. ikke)

Svar fra DSB: Ikke økonomisk råderum til udvidelser.


Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub
Gert Jørgensen
Flemming Meyer Kjærgaard
Rasmus Møller Selsmark

Tilføj kommentar

  Country flag

biuquote
  • Kommentar
  • Eksempel
Loading