Sorø Pendlerklub

20. oktober 2012 22:20
by rasmus
0 Kommentarer

Prisinformation omkring Rejsekortet

20. oktober 2012 22:20 by rasmus | 0 Kommentarer

Sorø Pendlerklub har deltaget i et dialogmøde med DSB. Ud over pladsmangel var et af emnerne Rejsekort. Noget tyder på, at pendlerne ikke får glæde af Rejsekortets fleksibilitet før en gang i 2014. Vi skal således anvende vores traditionelle månedskort indtil da.

Prisstrukturen for Rejsekortet blev drøftet. I den forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på følgende. Det nye takst-system i Rejsekortet har den konsekvens, at prisen for en tur til København er dyrere end at købe en billet i automaten. Hvis man ikke bruger Rejsekortet ofte, og derfor er på rabattrin 0, så koster en tur til København 97 kr. ( 194 kr. retur ), hvorimod en papirbillet fra automaten koster 92 kr. ( 184 kr. retur ) Det vil sige, at vi formentlig kan se frem til en prisstigning på ca. 5% ved overgangen til Rejsekort.

Vi vil derfor anbefale, at rejsende køber et 10-turs klippekort til pt. 690 kr. svarende til 69 kr. ( 138 kr. retur ) for en tur til København, hvis man ikke rejser så ofte.

Til sammenligning er prisen for et månedskort 1760 kr. for 30 dage. Ved anvendelse af kortet hver dag, er prisen for en tur til København 29 kr. ( 58 kr. retur ). Ved anvendelse af månedskortet i 22 hverdage er prisen 40 kr. ( 80 kr. retur ), altså fortsat en klækkelig rabat i forhold til alternativerne. Hertil kommer den rabat på 8%,  der kan opnås ved køb af Pendlerkortet online gennem DSB +more.

 

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub

Gert Jørgensen
Flemming Kjærgaard
Rasmus Selsmark

Tilføj kommentar

  Country flag

biuquote
  • Kommentar
  • Eksempel
Loading