Sorø Pendlerklub

1. oktober 2013 22:40
by rasmus
0 Kommentarer

Køreplan for 2014 med forbedringer, men også forringelser for Sorø

1. oktober 2013 22:40 by rasmus | 0 Kommentarer

Køreplanen for 2014, som nu foreligger fra DSB's side, indeholder et par gode nyheder for pendlere til og fra Sorø, men samtidigt desværre også forringelser for især pendlere mellem Sorø og Valby.

DSB indførte forrige år en ny afgang mod København kl. 6.53, hvilket har reduceret presset på afgangene 6.31 og 7.00, og generelt må det siges at afgangen 6.53 er blevet en pæn succes med mange daglige passagerer. Med 2014 køreplanen introduceres nu en tilsvarende afgang kl. 7.52 mod København, som vi på tilsvarende måde håber kan være med til at give bedre plads på afgangene 7.30 og 8.03. Denne afgang standser endvidere på den nye station Ny Ellebjerg i Sydhavnen, hvilket muligvis kan være en fordel for folk der arbejder i denne del af København. Tilsvarende er der kommet en ny afgang hjem fra København 15.59 med start på Østerport samt stop på Ny Ellebjerg. Denne nye afgang er godt 7 minutter langsommere end intercity-afgangen kl. 16.00, men Sorø Pendlerklub håber alligevel at denne afgang kan være med til at trække passagerer fra intercity-toget, bl.a. i kraft af udgangspunktet på Østerport, så rejsende herfra (samt Nørreport, når denne igen kan benyttes) slipper for togskifte på København H. Sorø Pendlerklub ser i hvert fald frem til disse nye afgange, og er meget tilfredse med at DSB har fundet plads til disse i køreplanen.

Desværre medfører den nye køreplan også forringelser for rejsende mellem Sorø og Valby, idet regionaltoget med afgang fra Valby minuttal 57 med skift i Høje Taastrup til Intercity-toget videre til Sorø fremover vil afgå minuttal 50 i stedet, hvilket vil sige en forlænget rejsetid for rejsende med denne afgang, og som ikke har mulighed for at tage den "normale" afgang minuttal 33 fra Valby. Især har vi fået tilbagemeldinger fra ansatte på Regionshuset i Sorø, som har benyttet denne afgang om morgenen mod Sorø. Begrundelsen fra DSB's side for at flytte den pågældende afgang er at sikre en mere ensartet frekvens for togene til Viby og Borup, og det skal retfærdigvis siges at repræsentanter for Borup og Viby på seneste møde med DSB, hvor køreplanen blev gennemgået, tog meget positivt imod denne ændring. Så der er naturligvis tale om fra DSB's side at forbedre vilkårene for pendlere samlet set, hvilket desværre denne gang har ramt den gruppe af pendlere der rejser mellem Valby og Sorø.

Samlet set vurderer Sorø Pendlerklub derfor at den nye køreplan er en mindre forringelse for Sorø, pga. flytningen af afgangen fra Valby, som rammer ikke kun rejsende til Sorø, men også Slagelse og Korsør, som dog i nogen grad opvejes af de nye afgange morgen og eftermiddag. Vi vil fra pendlerklubben samarbejde med DSB over det næste år, for at se om der er mulighed for at få forbedringer i køreplanen for 2015 i relation til pendlere mellem Vestsjælland og Valby.

Den nye køreplan for 2014 træder i kraft søndag den 15. december 2013.

 

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub

Tilføj kommentar

  Country flag

biuquote
  • Kommentar
  • Eksempel
Loading