Sorø Pendlerklub

10. juni 2014 09:06
by rasmus
0 Kommentarer

Møde om 2015 og 2016 køreplaner hos DSB onsdag den 28/5

10. juni 2014 09:06 by rasmus | 0 Kommentarer

DSB holdt i forrige uge møde (beklager denne lidt forsinkede blogpost…) for de sjællandske pendlerrepræsentanter angående køreplaner for 2015 og 2016. Til orientering forhandles der pt. omkring trafikkontrakten mellem DSB og Trafikministeriet; følgende er under forudsætning af at DSB fortsætter som operatør (gætter jeg trods alt på bliver tilfældet).

2015

Der lægges ikke op til større ændringer for Sorøs vedkommende i 2015, dvs. at vi beholder vores nuværende ekstra myldretidsafgange både morgen og aften. Den ekstra myldretidsafgang fra København H kl. 15.59 (ankomst Sorø 16.52) er ikke den store succes i forhold til antal passagerer, men det er dog planen at lade denne afgang fortsætte også i 2015.

Derudover vil "Ringsted-systemet" (regionaltogene mellem København og Ringsted) i 2015 køre via Ny Ellebjerg i stedet for Valby, hvilket muligvis kan være en fordel for folk der arbejder f.eks. i Sydhavnen. På Kalundborgbanen, hvor der nu er bygget to spor hele vejen til Holbæk, forventer man at kunne skære op til 25 minutter af transporttiden mellem Holbæk og København.

2016

Vi har fra pendlerrepræsentanternes side tidligere efterspurgt muligheden for at blive involveret tidligere i processen omkring planlægning af køreplaner, således at vi har mulighed for at komme med input på et tidspunkt, hvor der endnu er mulighed for at justere planerne. I løbet af foråret 2015 skal DSB indsende ansøgninger om "skinnetid" (sammen med øvrige operatører) til BaneDanmark, så det er her godt halvandet år før køreplanen træder i kraft, at der rent faktisk er mulighed for at arbejde med planerne.

Givet dette, kan jeg desværre også kun i begrænset omfang referere konkrete punkter fra mødet, da der på nuværende tidspunkt stadig er tale om noget der ligner "konkrete overvejelser" fra DSB's side omkring køreplanen for 2016, og det trods alt er for tidligt at fastlægge sig på en endelig beslutning for denne. Overordnet set ønsker DSB at lægge en køreplan for 2016 hvor der i højere grad en i dag arbejdes med faste minuttal og gerne så ensartet frekvens mellem togene. Hvis der f.eks. kører 2 tog i timen på en strækning, skal de gerne køre hver halve time, og ikke som det er tilfældet nogle steder i dag i f.eks. 20/40 minutters interval. Sorø har allerede en pæn frekvens for afgange og ankomster, men andre strækninger kan forbedres på dette punkt. Konkret så det dog ud til at minuttal for tog til og fra Sorø vil blive ændret en smule, men det kan formentligt stadig nå at ændre sig inden planen foreligger i endelig form.

Ønsket om en mere ensartet frekvens for alle strækninger er baseret på erfaringer fra Schweiz, hvor der f.eks. arbejdes med ensartet ankomst og afgangstidspunkter i begge retninger for større stationer, således at det er nemmere at koordinere med bus og andre transportmidler. Bl.a. dette har medført et stigende antal passagerer i den kollektive trafik i Schweiz, og det er disse erfaringer, som DSB ønsker at arbejde videre med.

For Sorøs vedkommende var der umiddelbart i hvert fald ikke tale om forringelser for 2016, endda lægges der faktisk op til nogle forbedringer, i fald de planer der blev præsenteret holder stik, hvilket jeg håber at kunne konkretisere yderligere i løbet af nogle måneder.

Alt i alt et godt møde, og positivt at vi som pendlerrepræsentanter bliver involveret så tidligt i planlægningsfasen, hvor vi rent faktisk har mulighed for at komme med input, som DSB kan indarbejde i deres arbejde. Der lægges endvidere op til endnu et møde omkring 2016 køreplanen i starten af efteråret.

 

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub

Tilføj kommentar

  Country flag

biuquote
  • Kommentar
  • Eksempel
Loading