Sorø Pendlerklub

10. januar 2016 19:34
by rasmus
0 Kommentarer

Nytårshilsen 2016

10. januar 2016 19:34 by rasmus | 0 Kommentarer

I begyndelsen af året åbnede Skotte & Stentoft Kaffebar i stationsbygningen. Det lader til, at være en succes - de gange vi har besøgt kaffebaren er vi blevet mødt med en dejlig duft af nybrygget kaffe, glade smil og venlig betjening fra ejerne og en skøn kop kaffe - enten til at nyde i den hyggelige kaffebar eller som to-go inden afgang med toget. Tillige har vi set, at cykelhandleren er blevet videreført, et malerfirma er flyttet ind i den tidligere cykelforretnings udstillingslokale, et fitness-center er åbnet i den tidligere Netto, og senest er Cumuli (bureau for strategisk design) flyttet ind i stationsbygningen. Alle disse tiltag har bidraget til, at der igen er mennesker og aktiviteter i området omkring Sorø Station. Det er glædeligt!

I foråret mødtes vi med Louise Schack Elholm, Valgt til folketinget for Venstre og bosiddende i Sorø. Vi var interesseret i, at etablere en kontakt til borgen og diskutere hvordan vi i Sorø Pendlerklub bedst kan arbejde for at forbedre forholdene for pendlere til og fra Sorø. Dette skal ses i lyset af de nye muligheder (og udfordringer) som den nye forbindelse via Køge giver fra 2018. Vi ønskede også input fra Louise Schack Elholm til hvordan vi bedst sikrer politisk fokus på emnet. Vi håber, at vi også fremover kan mødes med Louise og diskutere aktuelle emner relevant for pendlere i Sorø.

2015 har været præget af forskellige sporarbejder, som har resulteret i uregelmæssig servicering af Sorø station. Senest har sporarbejde mellem Ringsted og Roskilde forårsaget bustransport mellem de to stationsbyer, med efterfølgende forlænget rejsetid. Med etablering af den nye strækning mellem Ny Ellebjerg-Køge-Ringsted, må vi forvente yderligere sporarbejder og gener til følge de kommende år. Vi er opmærksom på situationen og følger den nøje.

Særkøreplanen, som hver sommer træder i kraft med færre afgange og reduceret materiel til følge, gav som ventet udfordringer for pendlere med manglende siddepladser i myldretidsafgange. Det er et tilbagevendende problem, som DSB ikke umiddelbart har en løsning på.

K16 køreplanen, som trådte i kraft i midten af december 2015, har resulteret i væsentlige forbedringer i serviceringen af Sorø. Vi har nu reelt tre tog i timen til og fra København, selvom minuttallene ikke ligger specielt hensigtmæssigt. Desuden virker det som om, at DSB har prioriteret materiel på myldretidsafgange, da vores oplevelser med manglende siddepladser er væsenlig nedbragt. Det er dog beklageligt, at enkelte helt tidlige og sene afgange er taget ud af køreplanen, således at det kan være vanskeligt, at møde meget tidligt på arbejde, hvis man er afhængig af offentlig transport.

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub

Tilføj kommentar

  Country flag

biuquote
  • Kommentar
  • Eksempel
Loading