Sorø Pendlerklub

14. april 2016 22:01
by rasmus
0 Kommentarer

Ny pendlertalsmand søges

14. april 2016 22:01 by rasmus | 0 Kommentarer

Kort fortalt lever vores pendlertalsmand Rasmus, grundet sit nuværende job, ikke op til DSB’s krav om "at den enkelte pendlertalsmand selv er aktiv pendler mindst to gange ugentligt i relation til den strækning/lokalitet, som han/hun repræsenterer”, så vi skal bruge en ny talsmand for pendlerklubben.

Et kort tilbageblik på perioden siden pendlerklubben startede tilbage i 2005, inkluderer halvtimesdrift, en lang periode med forbedringer på rettidighed og siddepladser (dog med nogle problemer i den nyeste køreplan) og senest introduktionen af et regionaltog i timen mellem København og Slagelse.

Selvom der naturligvis har været mange parter involveret i ovenstående forbedringer (bl.a. DSB selv, kommune og lokale folketingspolitikere), er det vores opfattelse at pendlerklubben har spillet en aktiv rolle, især i forhold til at sikre synlighed i DSB, og det er vigtigt at vi fortsat fremadrettet har et godt og konstruktivt samarbejde med DSB og andre relevante parter.

Det er for at sikre at Sorø også fremover har denne synlighed at vi søger en ny pendlerrepræsentant.

Kvalifikationer:

 • Daglig pendler med tog mellem Sorø og Storkøbenhavn (vores primære strækning)
 • Gerne generel interesse for kollektiv trafik, men er ikke et krav

 

Arbejder omfatter:

 • Ca. månedligt møde onsdag kl. 16-18 på København H med øvrige pendlertalsmænd og DSB
 • Årligt DSB pendlertræf (fredag eftermiddag til lørdag eftermiddag), hvor der bl.a. drøftes kommende køreplan, planlagte sporarbejder og andre emner af generel karakter
 • Udsendelse af ca. kvartårligt nyhedsbrev samt løbende opdateringer på hjemmesiden (som ikke har været overvældende seneste års tid…)
 • Gerne interesseret i samarbejde med andre pendlerklubber, idet erfaring viser at det er nemmest at komme igennem med forslag til ændringer, hvis der er enighed pendlerklubberne imellem.
 • Gerne deltagelse i spørgeskemaundersøgelser fra Passagerpulsen og øvrige relevante organisationer
 • Mulighed for deltagelse i konferencer omkring f.eks. kollektiv trafik i Danmark (dette er dog bestemt ikke noget krav)
 • Mulighed for at mødes med trafikpolitikere

Selvom ovenstående kan virke voldsomt, har arbejdsbyrden det seneste år været i størrelsesordenen 4-5 timer om måneden, hvilket også er realistisk i forhold til de opgaver der ligger. Det er også muligt at dele rollen mellem to personer.

Du får:

 • Ingen løn, dog glæden ved at se løbende forbedringer (forhåbentligt) for Sorø og Sjælland i betjening fra DSB’s side :)
 • Billetudgifter refunderes dog typisk af møde-arrangør, f.eks. DSB
 • Erfaring i samarbejde med politikere, interesseorganisationer og virksomheder (herunder DSB) omkring at sikre at vi har en effektiv og velfungerende kollektiv trafik i Danmark.
 • Mulighed for at skabe et netværk blandt øvrige pendlertalsmænd, DSB, politikere og øvrige som arbejder med kollektiv trafik i Danmark
 • En (mindre) indflydelse på beslutninger omkring kollektiv trafik i Danmark. Der er mange interessenter på dette område, men der bliver også lyttet til passagererne, hvor pendlerklubberne spiller en væsentlig rolle.

Det er min (Rasmus) vurdering at de timer man investerer i dette arbejde går stort set lige op med dels at undgå forsinkelser (fordi DSB rent faktisk lytter til os, når vi indrapporterer problemer) og erfaring i forhold til at kommunikere og samarbejde med politikere, interesseorganisationer og virksomheder (herunder DSB).

Ansøgningsfrist 16. maj 2016. Hvis der er flere interesserede, vil der blive foretaget valg blandt medlemmer af pendlerklubben.

Skriv til soroependlerklub@gmail.com hvis du er interesseret eller har spørgsmål.

 

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub
Rasmus Møller Selsmark
Mikkel Trier Frederiksen

Tilføj kommentar

  Country flag

biuquote
 • Kommentar
 • Eksempel
Loading