Sorø Pendlerklub

6. september 2016 16:19
by rasmus
0 Kommentarer

2017 køreplan

6. september 2016 16:19 by rasmus | 0 Kommentarer

Efter en overordenlig turbulent forsommer- og sommerperiode med uregelmæssigheder forårsaget af blandt andet diverse sporarbejder, så er den ordinære køreplan igen i drift. Fra 8. august til og med 10. december burde vi derfor igen opleve normaliserede forhold af togtrafikken til og fra Sorø. Der er foretaget enkelte justeringer (eks. ændringer i minuttal) som skulle forbedre rettidigheden væsentligt. Vi holder løbende øje med driften og modtager gerne henvendelser om det lykkes DSB at få rettet op på rettidigheden. Alle henvendelser kan ske på soroependlerklub@gmail.com

Som det har været fremstillet i lokalpressen, har DSB planer om at regionaltoget København H - Ny Ellebjerg - Sorø - Slagelse i køreplanen for 2017 (gældende fra 11.12.16) ikke længere har stop i Sorø. Sorø Pendlerklub har overfor DSB udtrykt bekymring herom, da det er en forringelse for Sorø med mange rejsende fra Sorø for muligheden for køre via Ny Ellebjerg ind til København H.  - blandt andet er der for denne afgang langt større chance for siddepladser I forhold til hvad der opleves i IC-togene via Valby.

Vi er i Sorø Pendlerklub i konstruktiv dialog med DSB om at finde en løsning, der kunne indeholde en betjening med regionaltogene i myldretiden. Vi følger situationen og afventer færdigbehandling af køreplan 2017, som vi forventer udkommer primo oktober.

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub
Jan Vleugel, Mikkel Trier Frederiksen

Tilføj kommentar

  Country flag

biuquote
  • Kommentar
  • Eksempel
Loading