Sorø Pendlerklub

6. december 2016 08:45
by rasmus
0 Kommentarer

2017 køreplan og ændrede priser

6. december 2016 08:45 by rasmus | 0 Kommentarer

Ny køreplan - færre stop i Sorø for regionaltog

Året går på hæld, og det betyder vanlig vis, at DSB introducerer køreplanen for det kommende år. I den forbindelse har pendlerklubben haft udkast til køreplanen til gennemlæsning og kommentering. Vi kunne desværre konstatere at DSB planlagde at lade regionaltoget springe Sorø over. I 2016 har vi haft betjening hver time af regionaltoget mellem Slagelse og hovedstaden og med stop i Sorø. I september måned skrev vi at pendlerklubben var i konstruktiv dialog med DSB om at finde en løsning på dette, og DSB imødekom vores ønsker og fandt en løsning med standsninger mod København om morgenen og mod Slagelse om eftermiddagen. Det betyder reelt, at særligt pendlere rejsende til Sorø om morgenen, og fra Sorø om eftermiddagen desværre vil opleve ringere betjening af Sorø. Vi følger sagen nøje, og fortsætter dialogen med DSB om flere afgange igen i begge retninger i køreplanen for 2018, og det er vores indtryk, at DSB er lydhør overfor vores ønsker og ikke mindst behov.

Ændret takstsystem og priser

Der har været en del turbulens og mediedækning om planerne for afskaffelse af DSB Plus fra 15. januar 2017, dvs. rabatordningen for online forlængelse af pendlerkort uden afbrydelse (8% rabat) samt årsrabat (5%) bortfalder i forbindelse med overgang til en ny prisstruktur, bedre kendt som ”Takst Sjælland”, som Movia har det overordnede ansvar for.

DSB melder herom:

"Fornyelser foretaget inden den 15. januar 2017 vil have fuld gyldighed, også selvom servicen er udgået. Så du kan altså opnå rabatten, hvis du fornyer dit kort inden den 15. januar 2017.
Kunderne vil t.o.m. d. 14. januar 2017 kunne forny deres DSB Pendlerkort i DSB Plus Webshop med op til 365 dage. Dermed vil de fortsat opnå udbetaling af de 5% årsbonus, hvis de har 360 dages fornyelse af DSB Pendlerkort uden pause efter d. 15. Januar 2017.  Det vil dog ikke længere være muligt at ændre strækning på allerede fornyede DSB Pendlerkort efter 15. Januar 2017.
Hvis du ikke har fornyet dit DSB Pendlerkort i DSB Plus Webshop i en sammenhængende periode på 360 dage, vil du efter d. 15. januar ikke længere have mulighed for at få udbetalt 5% i årsbonus”.

Pendlerklubben har forgæves forsøgt at få oplyst priseksempler for pendlere rejsende fra Sorø. Det skal dog oplyses, at der ligger flere priseksempler på Din Offentlige Transports hjemmeside (http://dinoffentligetransport.dk/). Desuden har vi fra flere medier fået melding om, at pendlere rejsende til hovedstadsområdet fra Sorø, vil opleve en merpris for pendlerkortet i størrelsesordenen 50 kr. Dertil skal lægges den mistede besparelse ved diverse rabatordninger. Pendlerklubben har beklaget de øgede omkostninger for pendlere fra Sorø overfor DSB og relevante parter.

Vi er på linje med den kritik, der har floreret i medierne den seneste tid, om manglende gennemskuelighed og information omkring de kommende priser. Vi opfordrer derfor alle pendlere til, at undersøge priser og bedste løsninger for den enkelte i god tid inden TakstSjælland implementeres.

Der er for nuværende ingen ændringer i prisstrukturen for pendlere over Storebælt, da man her fortsat er omfattet af DSB’s takstsæt. Det skal dog oplyses, at denne strækning vil blive omfattet af TakstFyn, når denne implementeres i løbet af 2017, og eventuelle ændringer i priser vil blive meldt ud senere.

DSB pendlertræf - rettidighed og sporarbejder

På det halvårlige pendlertræf med DSB var den manglende rettidighed i fokus. DSB kunne oplyse, at ca halvdelen af forsinkelserne ligger mellem 3 og 6 minutter. Vi deler DSBs opfattelse, selvom det opleves enkelte gange at forsinkelserne ligger udover det oplyste interval. De sidste to år er der konstateret et stigende antal fejl på DSBs materiel. DSB er opmærksom på problemet og har meddelt, at de opruster på værkstederne. Det er vores opfattelse at netop fejl på materiellet er en stigende årsag til de mange forsinkelser, som vi oplever for tiden, selvom der er andre årsager til forsinkelser, blandt andet fra Banedanmarks side (bl.a. signalfejl). Særligt Banedanmark har lært fra de mange udfordringer og problemer, som vi oplevede i forbindelse med de mange sporarbejder i år. Derfor vil de planlægge kommende sporarbejder i flere etaper, så arbejder forvolder mindre sårbarhed for den pågældende strækning.

Det blev ligeledes oplyst på pendlertræffet, at der forventes sporarbejder ved Ringsted henover ni weekender i foråret 2017 samt 10 døgn omkring påsken. Herudover planlægges aftenarbejde hver nat efter søndag til torsdag, som vil medføre mindre capacitet efter kl. 22.00 aftenen forinden. Sporarbejderne sker i forbindelse med at koble den nye Ringsted-Køge-København-strækning til det nuværende anlæg omkring Ringsted station. Der opfordres til, at alle holder sig orienteret om kommende sporarbejder.

Vi har formentlig alle oplevet manglende informationer fra DSBs side angående forsinkelser, manglende materiel og aflyste afgange. Vi er blevet oplyst, at DSB arbejder på forbedringer af trafikinformation til passagererne. Vi følger udviklingen og følger op med DSB.

Møde med Louise Schack Elholm, vores lokale folketingsmedlem og pendler

Tilbage i september måned mødtes vi med Louise Schack Elholm, medlem af Folketinget for Venstre, for at tale om de vilkår vi som pendlere må leve med, hun også selv kender som pendler mellem Sorø og København. Desuden ønsker vi et politisk fokus på kollektiv trafik og infrastrukturen på Sjælland, med fokus på jernbanetrafikken - vi nærmer os 2018, hvor Ringsted-Køge-København-jernbanen efter planen skal tages i brug, hvilket vi forventer vil skabe muligheder for at supplere betjeningen af Vestsjælland med forbedrede rejsemuligheder til og fra Østsjælland og Hovedstaden.

Til slut er der blot at huske alle pendlere på, at køreplanen for 2017 træder i kraft søndag den 11. december 2016 og Takst Sjælland søndag den 15. januar 2017.

Med ønsket om en god jul og et godt nytår,

Venlig hilsen

Jan Vleugel og Mikkel Trier Frederiksen
pendlertalsmænd for Sorø Pendlerklub

Tilføj kommentar

  Country flag

biuquote
  • Kommentar
  • Eksempel
Loading