Sorø Pendlerklub

26. august 2018 17:12
by rasmus
0 Kommentarer

Nyt fra pendlerklubben - sommer/efterår 2018

26. august 2018 17:12 by rasmus | 0 Kommentarer

Så er sommerferieperioden overstået, med de sædvanlige udfordringer som det medfører. Vi har modtaget en del henvendelser angående begrænset betjening i form af reduceret materiel. Desuden har perioden været plaget af flere forsinkelser end normalt. Vi har været i dialog med DSB angående dette.

Gennem det sidste halve år har vi oplevet en stigende tendens til forsinkelser. Der er umiddelbart ikke noget mønster at følge, men sporarbejder og konstruktionsarbejder omkring Københavns Hovedbanegård har været anvist af DSB, som grunden hertil. Vi er løbende i kontakt med DSB omkring forventede arbejder på og omkring sporene, hvor vi ofte oplever, at planerne ændres. Der fremgår ingen større planlagte sporarbejder på vores strækning i 2018, men mindre sporarbejde, som medfører ændrede køretider, kan selvfølgeligt annonceres med kort varsel - hold øje med rejseplanen. DSB har arrangeret pendlermøde i starten af september, og her forventer vi at blive informeret om sporarbejder 2018 og 2019. Vi orienterer pendlerklubben så snart vi ved mere om forventninger til sporarbejder og konsekvenser heraf.

I februar blev der indgået en politisk aftale på Christiansborg, som drejer sig om det fortsatte arbejde med indkøb af nye eltog og udbud af opgaven. Anskaffelsen af nye tog skal muliggøre udfasning af det aldrende materiel, som vi ser på skinnerne i dag (eks. IC3- og IR4-tog). Aftalen er sat sådan sammen, at fremskaffelsen af Fremtiden Tog ”… skal udbydes med fuldt outsourcet vedligehold til producenten gennem en såkaldt Full Service Agreement (FSA). Parterne ønsker denne model for at sikre de bedst mulige forudsætninger for, at fremtidens togpassagerer oplever et driftsstabilt tog med et minimum af børnesygdomme.” som det fremgår af aftalen. Det skal noteres, at indgåelsen af kontrakten med producenten forudsætter politisk godkendelse i forligskredsen, hvilket forventeligt vil ske omkring årsskiftet 2019/2020. Hvornår vi vil se de første tog i drift på det danske skinnenet har altså fortsat lange udsigter.

I marts blev Takst Vest implementeret, som er en ny takstmodel for den offentlige transport i lighed med Takst Øst, som blev indført i 2017. Det har betyder ændrede billetpriser, hvor de fleste pendlere har oplevet et fald i billetpriserne. Der har været en del usikkerhed omkring fortsat brug af det såkaldte pap-pendlerkort. Det er fortsat muligt at benytte et pap-pendlerkort, såfremt Storebælt indgår i strækningen. For nuværende har vi ikke modtaget information om, hvor længe det vil være muligt fortsat at benytte pap-pendlerkort til rejser over Storebælt.

I juni blev Forbrugerrådets Passagertilfredshedsundersøgelse, De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (NPT) offentliggjort. NPT udgives to gange årligt, og er en landsdækkende undersøgelse, der afdækker passagerernes tilfredshed med forskellige dele af togrejsen. Resultatet fra vinterperioden 2017/18 viser, at der er en stigning i passagerernes tilfredshed på stort set alle områder, når man sammenligner med vinterperioden 2016/17. Toiletter på stationerne og muligheden for at få svar på spørgsmål og information fra togselskabet er de områder, hvor der har været den største stigning i passagerernes generelle tilfredshed. I forhold til vores egen strækning (DSB IC København-Korsør) konstateres generelt en stigning i tilfredsheden, hvor der på flere parametre kan konstateres en signifikant forbedring i forhold til tidligere undersøgelser (f.eks. parkeringsmuligheder og informationsniveau). Det bør nævnes, at der er konstateret en stigning i tilfredsheden med overholdelse af køreplanen på strækningen.

Mere information kan fås via https://passagerpulsen.taenk.dk/vidensbanken/undersoegelse-togpassagerers-tilfredshed-med-rejsen

Pendlertræffet, som var planlagt til d. 15.-16. juni blev aflyst pga. sammenfald med andre arrangementer. Vi tilstræber deltagelse i et kommende pendlertræf, som per dags dato ikke er planlagt. Næste arrangement med DSB er pendlermøde d. 5. september hvor vi deltager.

Som nævnte tidligere, så arbejder pendlerklubben på en dialog med DSB angående muligheder for servicering af Sorø og Vestsjælland, når den nye banestrækning København-Køge-Ringsted står klar i løbet af i år med ibrugtagelse i 2019. Det er fortsat et af pendlerklubbens fokusområder den kommende tid, da vi er forhåbningsfulde omkring, at den øgede skinnekapacitet kan komme togrejsende og pendlere tilgode.

Ny køreplan for 2019 vil forventeligt træde i kraft i december 2018.

Pendlerklubben kan stadig kontaktes på soroependlerklub@gmail.com angående gode såvel som kedelige oplevelser omkring togdriften til og fra Sorø. Vi medtager alle henvendelser til dialog med DSB for at skildre vores udfordringer som pendlere.  Skriv gerne til os – alle henvendelser er velkommen!

Rigtig godt efterår!

 

Venlig hilsen

Jan Vleugel og Mikkel Trier Frederiksen (Pendlertalsmænd)

Kommentarerne er lukkede