Sorø Pendlerklub

4. oktober 2019 23:33
by rasmus
0 Kommentarer

Udkast til 2020 køreplan samt sporarbejde indtil 27. oktober

4. oktober 2019 23:33 by rasmus | 0 Kommentarer

Hej pendlere!

Udkast til 2020 køreplan

Vi har modtaget udkast til K20 køreplanen, som kan ses på https://www.dsb.dk/globalassets/pdf/koereplaner/intercity/k20/udkast-dsb-k20-pr04sep19.pdf. Ifølge køreplanen kører hvert andet IC tog via den nye Køge Bugt linje, dvs. standser ikke i Roskilde/Høje Taastrup og Valby. Med regionaltog er der dog stadig to afgange i timen mellem Sorø og Roskilde i dagtimer, vær dog opmærksom på at i aftentimerne kan det kræve skift i Ringsted, med mindre man tager IC toget. Vi er klar over at dette for rejsende mellem Sorø og Roskilde/Høje Taastrup/Valby er en reducering i forhold til nuværende køreplan, til gengæld får vi via Køge Bugt en hurtigere forbindelse til København med IC-tog. Vi har gennem hele forberedelsen til den nye forbindelse været i dialog med DSB for at sikre at der stadig er god forbindelse mellem Vestsjælland og Roskilde/Høje Taastrup, hvilket vi mener trods alt er tilfældet.

Det er sektion 50 fra side 40 i køreplansudkastet som indeholder togtrafikken mellem Odense og København, dvs. inkl regionaltogsafgange for Sorø.

Vi hører meget gerne tilbagemeldinger, som kan sendes til os på soroependlerklub@gmail.com

 

Sporarbejde indtil 27. oktober

Der er igen sporarbejde i forbindelse med tilslutningen af den nye Køge Bugt bane i Ringsted, hvilket betyder at der frem til den 27. oktober køres således:

  • InterCity stopper ekstra i Borup
  • InterCityLyn stopper ekstra i Ringsted, Sorø og Slagelse
  • PendlerLyn kører via Køge Nord, og betjener dermed ikke Høje Taastrup i perioden
  • Regionaltog til Ringsted og Slagelse kører ikke mellem Borup og Ringsted/Slagelse 

Det betyder, at du kan opleve længere rejsetid og færre tog

Som altid, brug https://www.rejseplanen.dk eller https://www.dinstation.dk til at se hvornår toget kører, der kan være ændringer! Yderligere information kan findes på DBSs hjemmeside under https://www.dsb.dk/trafikinformation/Sjaelland2019

 

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub
Mikkel og Jan

Kommentarerne er lukkede