Sorø Pendlerklub

21. oktober 2019 23:02
by rasmus
0 Kommentarer

Tilbagemeldinger vedr. 2020 køreplanen

21. oktober 2019 23:02 by rasmus | 0 Kommentarer

Kære Sorø pendlere,

Tak for tilbagemeldinger vedr. udkastet til 2020 køreplanen. I hovedtræk har kommentarerne drejet sig om forbindelser til Roskilde/Høje Taastrup/Valby samt rejsekort-zoner, nu hvor det er muligt at rejse via Køge Nord.

Pendlerrejsekort dækker både rejse via Roskilde og Køge Nord

Vi har haft forespørgsler om hvorvidt Pendlerrejsekort vil dække zonerne både via Roskilde og Køge Nord, når nu den nye forbindelse er åbnet. Svaret fra DSB:

Der er ingen prisforskel ved at køre hhv ad ny og gammel bane mellem Ringsted og København.

Eftersom Rejsekortet er baseret på at du betaler for din rejse i fugleflugtslinje, og ikke hvilke zoner man rejser igennem, havde vi også forventet at dette ville være tilfældet, og nu er det bekræftet fra DSB's side.

Forbindelser via Roskilde i 2020 køreplanen

De fleste henvendelser har omhandlet frekvensen af tog mellem Sorø og Roskilde/Høje Taastrup/Valby i forbindelse med køreplanen for 2020. Som beskrevet, vil den ene afgang fra Sorø mod København køre via Køge Nord, hvilket efterlader Roskilde med én færre afgang i timen i forhold til i dag. Tak for alle henvendelser omkring dette, især hvor folk har detaljeret beskrevet uhensigtsmæssigheder i køreplanen, f.eks. afgange der ligger relativt tæt på hinanden. DSB er interesseret i disse tilbagemeldinger direkte fra kunderne, og vi videresender disse. Vi skal dog ikke forvente større justeringer til 2020 køreplanen på nuværende tidspunkt. Der er pendlertræf i slutningen af november, hvor Jan deltager, og ligeledes vil 2020 køreplanen blive drøftet i yderligere detaljer her.

Når det er sagt, og vi forstår frustrationerne når der sker den slags ændringer, så har vi i Sorø Pendlerklub været i dialog med DSB for at sikre så gode forbindelser som muligt mellem Vestsjælland til både Roskilde og Køge, lige siden Køge Nord forbindelsen var på tegnebrættet. Når der sker så store infrastrukturændringer, som en ny forbindelse via Køge Nord, så vil det være svært at undgå lokale forringelser. Vi håber trods alt, at folk kan se, at der sker generelle forbedringer for Sorø, f.eks. vendte regionaltogene indtil for få år siden i Ringsted, dvs. kørte ikke til Sorø/Slagelse. Alt andet lige er en ny forbindelse via Køge Nord en markant (og tiltrængt) styrkelse af kollektiv transport i Danmark, som giver nye muligheder, og ikke mindst en mere robust forbindelse til København fra Sorø.

Som sagt, fortsæt endelig med at give os tilbagemeldinger til 2020 køreplanen på soroependlerklub@gmail.com, og vi videreformidler til DSB.

 

Med venlig hilsen

Jan og Mikkel, Sorø Pendlerklub

Kommentarerne er lukkede